HRlaw.pl

Autor: Agnieszka Lisiecka

Agnieszka Lisiecka, adwokat, wspólnik, kieruje praktyką prawa pracy. Zajmuje się indywidualnym oraz zbiorowym prawem pracy. Jest odpowiedzialna za praktykę procesową w sprawach z tego zakresu. Doradza w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących transfery pracowników, outsourcing oraz zwolnienia grupowe. Ma doświadczenie w problematyce układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych oraz rozwiązywania sporów zbiorowych. Jej praktyka procesowa obejmuje w szczególności spory związane z ustaleniem istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, szkodą na osobie, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu oraz dyskryminacji. Doradza również w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, bierze udział w audytach w sprawach o przestępstwa gospodarcze, a także w programach zgodności (compliance) w celu identyfikacji i eliminacji ryzyk.
Agnieszka Lisiecka
Opublikowano Kategorie koronawirus, zwolnienia pracowników

Dbałość o dobro pracowników podczas restrukturyzacji firmy

Pandemia i towarzyszący jej lockdown gospodarczy zmusiły wiele firm do przeanalizowania swojej sytuacji i podjęcia zdecydowanych kroków, dzięki którym mogłyby utrzymać swoją działalność. Często jest to restrukturyzacja zatrudnienia. O szczegóły dotyczące tego procesu zapytaliśmy Agnieszkę Lisiecką, wspólnika kierującego praktyką prawa pracy w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Małgorzatę Łabędź, eksperta ds. zmiany i rozwoju kariery w Talent Solutions.

Czytaj dalej Dbałość o dobro pracowników podczas restrukturyzacji firmy
Opublikowano Kategorie mobbing, sygnaliści

Sygnaliści będą lepiej chronieni

Sygnaliści (ang. whistleblowers) to osoby, które dobrowolnie i w dobrej wierze zgłaszają lub ujawniają informacje o nadużyciach, przyczyniając się do zapobiegania szkodom i wykrywania niebezpieczeństw i zagrożeń  dla  interesu  publicznego,  które w przeciwnym wypadku pozostałyby niewykryte.

Chociaż instytucje i organy krajowe, a także organizacje społeczne wielokrotnie zgłaszały potrzebę wprowadzenia regulacji obejmujących ochroną takie osoby, dotychczas w Polsce nie powstała kompleksowa regulacja chroniąca sygnalistów. W najbliższym czasie ma się to zmienić: 7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Czytaj dalej Sygnaliści będą lepiej chronieni
Opublikowano Kategorie różne

Witamy na blogu

Nasz blog jest dla wszystkich tych, którzy swoje zawodowe życie związali z prawem pracy oraz HR.

Rola prawa pracy zauważalnie rośnie. Rośnie też złożoność zagadnień w tym obszarze. Bez dużej przesady można powiedzieć, że wszystko, a co najmniej wiele, obraca się w przedsiębiorstwie wokół pracownika. Oprócz inflacji samych przepisów mają na to wpływ zmiany społeczne i cywilizacyjne, w tym zmiany demograficzne, wzrost mobilności pracowników i rozwój nowych technologii.

Czytaj dalej Witamy na blogu