HRlaw.pl

Autor: Aleksandra Wójcik

Aleksandra Wójcik, aplikantka adwokacka, zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności kwestiami dotyczącymi nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz problematyką mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu, a także transgranicznymi aspektami prawa pracy. Doradza klientom w zakresie m.in. legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, delegowania obywateli państw trzecich do Polski oraz delegowania obywateli polskich za granicę.
Aleksandra Wójcik
Opublikowano Kategorie Bez kategorii

News from Poland—Business & Law. Uzyskanie obywatelstwa polskiego

W najnowszym odcinku Magdalena Świtajska oraz Aleksandra Wójcik z praktyki prawa pracy i globalnej mobilności omawiają zagadnienia związane z nabyciem obywatelstwa polskiego. Gospodarz programu, Konrad Grotowski, przybliża najważniejsze bieżące zagadnienia polskiej gospodarki. 

News from Poland—Business & Law skierowany jest do zagranicznych dyrektorów polskich firm, zagranicznych inwestorów w Polsce oraz ich zagranicznych doradców. Program ukazuje się wyłącznie w języku angielskim.

Wszystkie odcinki dostępne są na portalu Co do zasady.

Opublikowano Kategorie umowa o pracę, zwolnienia pracowników

Absencja chorobowa przyczyną rozwiązującą umowę o pracę?

Nie ulega wątpliwości, że zachorowania pracowników oraz wywołane nimi nieobecności w pracy są wpisane w ryzyko biznesowe prowadzonej działalności, z którym pracodawca musi się liczyć. Zdarza się jednak, że niedyspozycyjność pracownika jest tak częsta, że w sposób istotny rzutuje na funkcjonowanie zakładu pracy. W takich sytuacjach w interesie pracodawcy może okazać się rozwiązanie umowy o pracę z takim pracownikiem oraz zatrudnienie na jego stanowisko kogoś innego. Jednocześnie przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek wskazania w piśmie rozwiązującym umowę na czas nieokreślony przyczyny uzasadniającej taką decyzję (art. 30 § 4 KP). Nasuwa się zatem pytanie, czy regularna absencja chorobowa może stanowić samodzielną i wystarczającą przyczynę rozwiązującą?

Czytaj dalej Absencja chorobowa przyczyną rozwiązującą umowę o pracę?
Opublikowano Kategorie koronawirus, zwolnienia pracowników

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy przez pracownika

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołuje bezprecedensowe, skutki dla gospodarki – zarówno globalnej, jak i krajowej. Negatywne skutki obecnych wydarzeń odczuwa większość pracodawców. Wielu przedsiębiorców już dziś przygotowuje się do zmian, w tym rozważa zwolnienia i wstrzymuje rekrutacje. 

Czytaj dalej Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy przez pracownika