HRlaw.pl

Autor: Katarzyna Magnuska

Katarzyna Magnuska, radca prawny, zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem imigracyjnym, w tym transgraniczną relokacją specjalistów i menedżerów (globalna mobilność). Doradza klientom w zakresie prawnopracowniczych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie badań due diligence w aspektach pracowniczych, zwalniania lub zmiany warunków zatrudnienia kluczowych pracowników i kadry kierowniczej, zwolnień grupowych, transferu pracowników oraz ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i know-how pracodawców (umowy o zakazie konkurencji i poufności, zakaz pozyskiwania pracowników). Od lat doradza klientom w zakresie delegowania pracowników oraz legalizacji pobytu i pracy obywateli państw spoza Unii Europejskiej i ich rodzin w Polsce.
Katarzyna Magnuska
Opublikowano Kategorie sygnaliści

Nowy projekt ustawy o sygnalistach – lepszy od poprzedniego?

Mijają cztery miesiące od upływu terminu na implementację unijnej dyrektywy o sygnalistach (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii). Na dzień 17 grudnia 2021 r. właściwie żadne z państw członkowskich nie miało przyjętych przepisów krajowych implementujących powyższą dyrektywę do krajowych porządków prawnych. Wśród tego grona jest również Polska – 27 stycznia 2022 r. Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia naruszenia prawa unijnego w postaci braku transpozycji dyrektywy.

Czytaj dalej Nowy projekt ustawy o sygnalistach – lepszy od poprzedniego?
Opublikowano Kategorie sygnaliści

Polska ustawa o sygnalistach – czego powinni spodziewać się pracodawcy?

Ochrona wszystkich kategorii zatrudnionych, także kandydatów do pracy i byłych pracowników. Szeroki zakres naruszeń podlegających zgłoszeniu. Ochrona sygnalistów przed wszelkimi środkami odwetowymi, w tym pozwami o zniesławienie. Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń. To tylko część założeń do projektu ustawy wdrażającej unijną dyrektywę o sygnalistach.

Czytaj dalej Polska ustawa o sygnalistach – czego powinni spodziewać się pracodawcy?
Opublikowano Kategorie spory sądowe

Wyższe koszty przywrócenia do pracy?

Już teraz koszty bezprawnego zwolnienia pracownika potrafią być wysokie. Przywrócenie do pracy i konieczność wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub alternatywnie – odszkodowanie, koszty związane z nieraz długotrwałą batalią sądową (w Polsce złożenie pozwu i wyrok sądu I instancji dzielą średnio 2 lata) sprawiają, że przegrana w sądzie pracy potrafi być dla pracodawcy (i jego portfela) bolesna.

Czytaj dalej Wyższe koszty przywrócenia do pracy?
Opublikowano Kategorie koronawirus

Koronawirus namieszał w urlopach pracowniczych

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 i związane z nią obostrzenia brutalnie zmusiły pracowników do weryfikacji ich planów urlopowych. Z jednej strony było to spowodowane m.in. zamknięciem granic i ustanowieniem obowiązkowej kwarantanny, z drugiej nagłym spadkiem w zapotrzebowaniu na pracę zatrudnionych w niektórych branżach. Dostępność (choćby zdalnie) niektórych pracowników stała się niezbędna dla dalszego prowadzenia działalności, natomiast pozostali pracownicy stanęli przed perspektywą jeżeli nie zwolnienia, to przynajmniej przymusowego urlopu. Warto podkreślić, że podmioty prowadzące działalność w sektorach wymienionych w tarczy 4.0 jako kluczowe dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania państwa i zaspokajania niektórych potrzeb ludności (m.in. z sektora energetycznego) zostały wręcz ustawowo zobowiązane do odmowy udzielania urlopów (nie tylko wypoczynkowych) lub ich przesunięcia/odwołania. 

Czytaj dalej Koronawirus namieszał w urlopach pracowniczych