HRlaw.pl

Autor: Katarzyna Magnuska

Katarzyna Magnuska, radca prawny, zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem imigracyjnym, w tym transgraniczną relokacją specjalistów i menedżerów (globalna mobilność). Doradza klientom w zakresie prawnopracowniczych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie badań due diligence w aspektach pracowniczych, zwalniania lub zmiany warunków zatrudnienia kluczowych pracowników i kadry kierowniczej, zwolnień grupowych, transferu pracowników oraz ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i know-how pracodawców (umowy o zakazie konkurencji i poufności, zakaz pozyskiwania pracowników). Od lat doradza klientom w zakresie delegowania pracowników oraz legalizacji pobytu i pracy obywateli państw spoza Unii Europejskiej i ich rodzin w Polsce.
Katarzyna Magnuska
Opublikowano Kategorie spory sądowe

Wyższe koszty przywrócenia do pracy?

Już teraz koszty bezprawnego zwolnienia pracownika potrafią być wysokie. Przywrócenie do pracy i konieczność wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub alternatywnie – odszkodowanie, koszty związane z nieraz długotrwałą batalią sądową (w Polsce złożenie pozwu i wyrok sądu I instancji dzielą średnio 2 lata) sprawiają, że przegrana w sądzie pracy potrafi być dla pracodawcy (i jego portfela) bolesna.

Czytaj dalej Wyższe koszty przywrócenia do pracy?
Opublikowano Kategorie koronawirus

Koronawirus namieszał w urlopach pracowniczych

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 i związane z nią obostrzenia brutalnie zmusiły pracowników do weryfikacji ich planów urlopowych. Z jednej strony było to spowodowane m.in. zamknięciem granic i ustanowieniem obowiązkowej kwarantanny, z drugiej nagłym spadkiem w zapotrzebowaniu na pracę zatrudnionych w niektórych branżach. Dostępność (choćby zdalnie) niektórych pracowników stała się niezbędna dla dalszego prowadzenia działalności, natomiast pozostali pracownicy stanęli przed perspektywą jeżeli nie zwolnienia, to przynajmniej przymusowego urlopu. Warto podkreślić, że podmioty prowadzące działalność w sektorach wymienionych w tarczy 4.0 jako kluczowe dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania państwa i zaspokajania niektórych potrzeb ludności (m.in. z sektora energetycznego) zostały wręcz ustawowo zobowiązane do odmowy udzielania urlopów (nie tylko wypoczynkowych) lub ich przesunięcia/odwołania. 

Czytaj dalej Koronawirus namieszał w urlopach pracowniczych
Opublikowano Kategorie monitoring, zwolnienia pracowników

Tajemniczy klient nie zawsze pomoże zwolnić pracownika

Przedsiębiorcy już dawno zauważyli, że przewagę nad konkurentami buduje się nie tylko wysokiej jakości produktami czy usługami, ale również poprzez zarządzanie satysfakcją klienta. Marketing szeptany jest dziś potężnym narzędziem budowania wizerunku marki, a sukces firmy coraz częściej jest zależny od ilości „lajków”, gwiazdek i innych wyrazów uznania klientów w mediach społecznościowych. Jedna opinia negatywna, odpowiednio często powtarzana i przekazywana dalej, może skutecznie zniweczyć długoletnie działania marketingowe i PR. Dlatego firmy dużą wagę przywiązują do odpowiedniej obsługi klienta.

Czytaj dalej Tajemniczy klient nie zawsze pomoże zwolnić pracownika
Opublikowano Kategorie mobbing

Mobbing w kościach firmy

7 września 2019 r. w życie weszła istotna zmiana do przepisów Kodeksu pracy, ułatwiająca pracownikom dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu.

Zgodnie z art. 943 Kodeksu pracy zatrudniony może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem lub też odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Dotychczas warunkiem ubiegania się o odszkodowanie był jednak wymóg, by pracownik rozwiązał stosunek pracy, wskazując jako przyczynę właśnie mobbing.

Czytaj dalej Mobbing w kościach firmy