HRlaw.pl

Autor: Rozanna Piela-Wojciechowska

Rozanna Piela-Wojciechowska, aplikantka radcowska, zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności kwestiami dotyczącymi nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz restrukturyzacji zatrudnienia obejmującej transfery i zwolnienia pracowników. Zajmuje się także problematyką ochrony danych osobowych.
Rozanna Piela-Wojciechowska
Opublikowano Kategorie dane osobowe

Rekrutacja w zgodzie z RODO – miejsce zamieszkania

Od momentu dostosowania postanowień Kodeksu pracy do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) minęło trochę czasu, jednak pewne kwestie wciąż pozostają niejasne. Problemy z interpretacją przepisów pojawiają się już na etapie rekrutacji i określenia, jakie dane osobowe kandydatów mogą zbierać i przetwarzać pracodawcy. Wątpliwości budzi np. kwestia dopuszczalności zbierania od osób ubiegających się o pracę informacji o miejscu zamieszkania.

Czytaj dalej Rekrutacja w zgodzie z RODO – miejsce zamieszkania
Opublikowano Kategorie mobbing, sygnaliści

Sygnaliści będą lepiej chronieni

Sygnaliści (ang. whistleblowers) to osoby, które dobrowolnie i w dobrej wierze zgłaszają lub ujawniają informacje o nadużyciach, przyczyniając się do zapobiegania szkodom i wykrywania niebezpieczeństw i zagrożeń  dla  interesu  publicznego,  które w przeciwnym wypadku pozostałyby niewykryte.

Chociaż instytucje i organy krajowe, a także organizacje społeczne wielokrotnie zgłaszały potrzebę wprowadzenia regulacji obejmujących ochroną takie osoby, dotychczas w Polsce nie powstała kompleksowa regulacja chroniąca sygnalistów. W najbliższym czasie ma się to zmienić: 7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Czytaj dalej Sygnaliści będą lepiej chronieni