HRlaw.pl

Kategoria: Bez kategorii

Opublikowano Kategorie Bez kategorii

Ustawa o cudzoziemcach: dobrowolny wyjazd i inne zmiany

21 marca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ogłoszona została w dzienniku ustaw 23 marca 2023 r. i z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Celem nowelizacji jest zapewnienie stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 oraz 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. Rozporządzenia te regulują zasady wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich na terytorium państw obszaru Schengen oraz użytkowanie przez państwa członkowskie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

Czytaj dalej Ustawa o cudzoziemcach: dobrowolny wyjazd i inne zmiany
Opublikowano Kategorie Bez kategorii

Przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej już nie tak łatwe

Osoby, które uciekły przed wojną z Ukrainy do Polski, a następnie wyjechały do Ukrainy, mogą nie zostać ponownie wpuszczone do Polski bez spełnienia dodatkowych warunków.

Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy uciekli z Ukrainy przed wojną, został uregulowany przepisami tzw. specustawy (ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Pobyt takich osób w Polsce jest co do zasady legalny do 24 sierpnia 2023 r. Zgodnie jednak z najnowszą praktyką polskich organów i służb, jeśli osoba taka choćby na chwilę wróci na terytorium Ukrainy, jej ponowny wjazd do Polski, co do zasady, odbywać się będzie na zasadach ogólnych.

Czytaj dalej Przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej już nie tak łatwe
Opublikowano Kategorie Bez kategorii

Czy pandemia wpływa na ważność uprawnień pracowników?

Wstęp

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 czasowo został wyłączony wymóg aktualizacji kwalifikacji pracownika wymaganych przez przepisy. Tym samym wydłużony został również okres obowiązywania dokumentów, które potwierdzają ich posiadanie.

Z perspektywy pracodawcy znajdujemy tutaj trzy podstawowe elementy – 1) uprawnienia i kwalifikacje BHP, 2) dokumenty związane z kierowaniem pojazdami oraz 3) inne uprawnienia.

Czytaj dalej Czy pandemia wpływa na ważność uprawnień pracowników?
Opublikowano Kategorie Bez kategorii

Pomoc dla obywateli Ukrainy / Допомога для громадян України

Pomoc obywatelom Ukrainy oferują na terenie Polski liczne instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. // Допомогу громадянам України в Польщі надають численні державні установи, громадські організації та приватні структури.

Czytaj dalej Pomoc dla obywateli Ukrainy / Допомога для громадян України