HRlaw.pl

Kategoria: mobbing

Opublikowano Kategorie mobbing

Czy różnicowanie płac może stanowić mobbing?

Kodeks pracy w art. 943 § 1 definiuje mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Czytaj dalej Czy różnicowanie płac może stanowić mobbing?
Opublikowano Kategorie mobbing, sygnaliści

Sygnaliści będą lepiej chronieni

Sygnaliści (ang. whistleblowers) to osoby, które dobrowolnie i w dobrej wierze zgłaszają lub ujawniają informacje o nadużyciach, przyczyniając się do zapobiegania szkodom i wykrywania niebezpieczeństw i zagrożeń  dla  interesu  publicznego,  które w przeciwnym wypadku pozostałyby niewykryte.

Chociaż instytucje i organy krajowe, a także organizacje społeczne wielokrotnie zgłaszały potrzebę wprowadzenia regulacji obejmujących ochroną takie osoby, dotychczas w Polsce nie powstała kompleksowa regulacja chroniąca sygnalistów. W najbliższym czasie ma się to zmienić: 7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Czytaj dalej Sygnaliści będą lepiej chronieni
Opublikowano Kategorie mobbing

Mobbing w kościach firmy

7 września 2019 r. w życie weszła istotna zmiana do przepisów Kodeksu pracy, ułatwiająca pracownikom dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu.

Zgodnie z art. 943 Kodeksu pracy zatrudniony może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem lub też odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Dotychczas warunkiem ubiegania się o odszkodowanie był jednak wymóg, by pracownik rozwiązał stosunek pracy, wskazując jako przyczynę właśnie mobbing.

Czytaj dalej Mobbing w kościach firmy