HRlaw.pl

Kategoria: pracownicy z niepełnosprawnościami

Opublikowano Kategorie pracownicy z niepełnosprawnościami

Różnorodność w firmie a zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami

Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy rośnie świadomość firm zaangażowanych społecznie. Zwracają one coraz większą uwagę na wykluczenie oraz różnorodność wśród pracowników. Jednym z przejawów takiej otwartości i społecznej odpowiedzialności jest stopniowy wzrost zainteresowania zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. To dowód na to, że zwiększa się rola tych pracodawców, którzy są bardziej inkluzywni (ang. inclusion – włączanie), czyli włączają jak najwięcej pracowników w życie firmy.

Czytaj dalej Różnorodność w firmie a zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami