HRlaw.pl

Kategoria: prawa autorskie

Opublikowano Kategorie prawa autorskie, umowa o pracę

Czy w umowie z pracownikiem potrzebne są postanowienia regulujące prawa autorskie?

Pracodawcy często uznają, że nie ma potrzeby zawierania w umowach o pracę postanowień regulujących prawa autorskie do utworów wytworzonych przez pracownika. Polegają na ogólnej zasadzie, że utwory stworzone w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy pracodawca nabywa automatycznie1, lub że prawa do nich powstają na jego rzecz z mocy prawa (jak w przypadku programów komputerowych)2. W związku z tym regulacje w umowie z pracownikiem są zbędne. W pewnym zakresie jest to oczywiście prawda. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Gdy pracodawca polega wyłącznie na przepisach ustawowych, może nie uzyskać pełnego zabezpieczenia i pełni praw, które uzyskać mógłby, gdyby dookreślił pewne sprawy w umowie.

Czytaj dalej Czy w umowie z pracownikiem potrzebne są postanowienia regulujące prawa autorskie?
Opublikowano Kategorie prawa autorskie

Utwór pracowniczy nie musi powstać z wykorzystaniem sprzętu i materiałów pracodawcy

Ustalenie, czy dany wytwór działalności pracownika jest utworem pracowniczym, ma bardzo praktyczny i doniosły wymiar. Wykorzystanie sprzętu lub materiałów pracodawcy nie zawsze przesądzi o zakwalifikowaniu utworu do kategorii utworów pracowniczych. Podobnie wykorzystanie przez pracownika własnego sprzętu lub materiałów nie oznacza automatycznie, że powstały utwór nie jest utworem pracowniczym.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 czerwca 2018 r. (I ACa 18/17)

Czytaj dalej Utwór pracowniczy nie musi powstać z wykorzystaniem sprzętu i materiałów pracodawcy