HRlaw.pl

Kategoria: prawa autorskie

Opublikowano Kategorie prawa autorskie

Utwór pracowniczy nie musi powstać z wykorzystaniem sprzętu i materiałów pracodawcy

Ustalenie, czy dany wytwór działalności pracownika jest utworem pracowniczym, ma bardzo praktyczny i doniosły wymiar. Wykorzystanie sprzętu lub materiałów pracodawcy nie zawsze przesądzi o zakwalifikowaniu utworu do kategorii utworów pracowniczych. Podobnie wykorzystanie przez pracownika własnego sprzętu lub materiałów nie oznacza automatycznie, że powstały utwór nie jest utworem pracowniczym.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 czerwca 2018 r. (I ACa 18/17)

Czytaj dalej Utwór pracowniczy nie musi powstać z wykorzystaniem sprzętu i materiałów pracodawcy