HRlaw.pl

Kategoria: różne

Opublikowano Kategorie różne

Dofinansowanie in vitro jako benefit pracowniczy

Leczenie niepłodności metodą in vitro pociąga za sobą koszty, które w związku z brakiem refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla wielu osób stanowią ogromny, a często niemożliwy do pokrycia własnymi środkami, wydatek. W niektórych polskich miastach funkcjonują wprawdzie samorządowe programy wsparcia, jednak dopłaty, jakie można z nich uzyskać, nie pokrywają wszystkich kosztów i dotyczą jedynie wybranych grup osób. Potencjalnym wsparciem dla osób borykających się z problemem niepłodności może być dofinansowanie przez pracodawcę leczenia metodą in vitro.

Czytaj dalej Dofinansowanie in vitro jako benefit pracowniczy
Opublikowano Kategorie różne

Dyżur świąteczno-noworoczny

Okres świąteczno-noworoczny wymusza zmianę organizacji pracy w wielu firmach. Dla wielu przedsiębiorstw przełom roku to okres urlopowy. Dotyczy to w szczególności zakładów produkcyjnych, gdzie uruchamianie i utrzymywanie produkcji na pełną skalę jest często w tym okresie nieopłacalne. Ograniczenie produkcji nie oznacza jednak możliwości pozostawienia parku maszynowego bez jakiegokolwiek nadzoru. Niektóre maszyny i urządzenia, a także procesy, mimo czasowego wyłączenia produkcji, wymagają z uwagi na swoje właściwości technologiczne bieżącego nadzoru, konserwacji, a w razie wystąpienia awarii – podjęcia niezwłocznych działań w celu jej usunięcia.

Aby zapewnić realizację tych zadań, pracodawcy często wyznaczają dyżury w okresie świąteczno-noworocznym.

Czytaj dalej Dyżur świąteczno-noworoczny
Opublikowano Kategorie różne

Sposób na kryzys bez redukcji zatrudnienia

Między młotem a kowadłem, czyli o zapomnianej instytucji w sytuacji kryzysowej pracodawcy

Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna stawia pracodawców przed ogromnym wyzwaniem. Mierzą się oni z jednej strony z inflacyjnymi podwyżkami koniecznymi, by zatrzymać pracowników. Z drugiej strony zmagają się z rosnącymi cenami i kosztami prowadzonej działalności. W zależności od branży brak stabilności biznesowej oraz rozbieżności pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami zmuszają ich coraz częściej do przeprowadzania tzw. zwolnień grupowych. Czy istnieje dla nich alternatywa, która ograniczy skutki spadku siły nabywczej pieniądza oraz wysokich kosztów prowadzenia działalności?

Czytaj dalej Sposób na kryzys bez redukcji zatrudnienia
Opublikowano Kategorie różne

Mobilność pracowników jako kluczowy element strategii zarządzania talentami w organizacjach w transformacji

Jak obserwujemy od lat, czynniki, które determinują zmiany w otoczeniu biznesowym to nowe technologie i przyspieszająca digitalizacja, rosnące oczekiwania klientów, zmiany demograficzne, zmiany środowiska, presja konkurencji. Obecnie dodatkowym krytycznym elementem tych zmian stała się pandemii koronawirusa. W rezultacie zmiany w otoczeniu biznesowym wymuszają na organizacjach znaczne zmiany w obszarach restrukturyzacji, efektywności kosztowej, konieczności przemodelowania procesów wewnętrznych, a także stanu osobowego, struktur i charakteru ról w organizacji. Mówiąc krótko, kluczowe zmiany następują  w obrębie procesów, zasobów firm i ludzi. 

Czytaj dalej Mobilność pracowników jako kluczowy element strategii zarządzania talentami w organizacjach w transformacji