HRlaw.pl

Kategoria: sygnaliści

Opublikowano Kategorie sygnaliści

Nowy projekt ustawy o sygnalistach – lepszy od poprzedniego?

Mijają cztery miesiące od upływu terminu na implementację unijnej dyrektywy o sygnalistach (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii). Na dzień 17 grudnia 2021 r. właściwie żadne z państw członkowskich nie miało przyjętych przepisów krajowych implementujących powyższą dyrektywę do krajowych porządków prawnych. Wśród tego grona jest również Polska – 27 stycznia 2022 r. Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia naruszenia prawa unijnego w postaci braku transpozycji dyrektywy.

Czytaj dalej Nowy projekt ustawy o sygnalistach – lepszy od poprzedniego?
Opublikowano Kategorie dane osobowe, sygnaliści

Przygotowujesz procedurę zgłaszania naruszeń (whistleblowing)? Nie zapominaj o danych osobowych

Trwają prace nad projektem ustawy wdrażającej unijną dyrektywę 2019/1937 o sygnalistach (ang. whistleblowers). Nie jest jeszcze jasne, czy dyrektywa zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego w terminie (czyli do 17 grudnia 2021 r.), jednak wiele podmiotów już dziś przygotowuje niezbędne dokumenty i procedury organizacyjne.

Czytaj dalej Przygotowujesz procedurę zgłaszania naruszeń (whistleblowing)? Nie zapominaj o danych osobowych
Opublikowano Kategorie sygnaliści

Polska ustawa o sygnalistach – czego powinni spodziewać się pracodawcy?

Ochrona wszystkich kategorii zatrudnionych, także kandydatów do pracy i byłych pracowników. Szeroki zakres naruszeń podlegających zgłoszeniu. Ochrona sygnalistów przed wszelkimi środkami odwetowymi, w tym pozwami o zniesławienie. Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń. To tylko część założeń do projektu ustawy wdrażającej unijną dyrektywę o sygnalistach.

Czytaj dalej Polska ustawa o sygnalistach – czego powinni spodziewać się pracodawcy?
Opublikowano Kategorie mobbing, sygnaliści

Sygnaliści będą lepiej chronieni

Sygnaliści (ang. whistleblowers) to osoby, które dobrowolnie i w dobrej wierze zgłaszają lub ujawniają informacje o nadużyciach, przyczyniając się do zapobiegania szkodom i wykrywania niebezpieczeństw i zagrożeń  dla  interesu  publicznego,  które w przeciwnym wypadku pozostałyby niewykryte.

Chociaż instytucje i organy krajowe, a także organizacje społeczne wielokrotnie zgłaszały potrzebę wprowadzenia regulacji obejmujących ochroną takie osoby, dotychczas w Polsce nie powstała kompleksowa regulacja chroniąca sygnalistów. W najbliższym czasie ma się to zmienić: 7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Czytaj dalej Sygnaliści będą lepiej chronieni