HRlaw.pl

Kategoria: umowa o pracę

Opublikowano Kategorie umowa o pracę

Termin przedawnienia dla naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy przez pracownika

Kodeks pracy reguluje terminy przedawnienia dla roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Ta grupa roszczeń, zgodnie z art. 291 § 2 k.p., ulega przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Nie jest do końca jasne, od kiedy należy liczyć początek tych terminów.

Czytaj dalej Termin przedawnienia dla naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy przez pracownika
Opublikowano Kategorie umowa o pracę

Ryzyko przekwalifikowania umowy B2B zawartej z byłym pracownikiem

Popularnym zjawiskiem na polskim rynku pracy jest „przejście” z umowy o pracę na umowę o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (umowa B2B) w ramach założonej przez pracownika działalności gospodarczej. Decydując się jednak na zmianę formy zatrudnienia, należy pamiętać o tym, aby ukształtować stosunek prawny z zachowaniem jego prawidłowej klasyfikacji.

Czytaj dalej Ryzyko przekwalifikowania umowy B2B zawartej z byłym pracownikiem