HRlaw.pl

Kategoria: umowa o pracę

Opublikowano Kategorie umowa o pracę

Czy w drodze polecenia zmieniającego można zmienić miejsce świadczenia pracy uzgodnione w umowie o pracę?

Art. 42 § 4 k.p daje pracodawcy szerokie uprawnienia do zmiany warunków pracy. Pozwala on powierzyć pracownikowi inną pracę niż uzgodniona. Możliwość ta została jednak obostrzona wieloma wymogami. Pracodawca ma prawo powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy, jeżeli:

  1. występują uzasadnione potrzeby pracodawcy;
  2. okres powierzenia innej pracy nie przekracza trzech miesięcy w roku kalendarzowym;
  3. powierzenie innej pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika;
  4. powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika.

W toku stosowania art. 42 § 4 k.p. zrodziła się wątpliwość, czy na jego podstawie możliwa jest zmiana miejsca świadczenia pracy, które pracownik i pracodawca uzgodnili w treści umowy o pracę.

Czytaj dalej Czy w drodze polecenia zmieniającego można zmienić miejsce świadczenia pracy uzgodnione w umowie o pracę?