HRlaw.pl

Kategoria: wypadek przy pracy

Opublikowano Kategorie wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – i co dalej: wypadek w drodze do pracy

Zdarza się, że pracownicy zgłaszają pracodawcy wypadek w drodze do pracy. Na ogół skutkuje to uznaniem spóźnienia czy nieobecności pracownika w pracy za usprawiedliwioną. Pracodawcy często nie mają jednak świadomości, że takie zgłoszenie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Zaniechanie w tym zakresie rodzi dla pracodawcy ryzyko wdania się z pracownikiem w spór sądowy o ustalenie, że takie zdarzenie było wypadkiem w drodze do pracy. Co zatem powinien zrobić pracodawca, żeby uchronić się od takiego ryzyka?

Czytaj dalej Wypadek przy pracy – i co dalej: wypadek w drodze do pracy
Opublikowano Kategorie wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – i co dalej: Wypadek w czasie podróży służbowej

Swego czasu duże zainteresowanie w polskiej prasie wzbudził wyrok francuskiego sądu dotyczący pracownika, który zmarł wskutek zawału serca podczas przygodnego seksu. Kontrowersje dotyczyły uznania tego zdarzenia przez sąd za wypadek przy pracy z uwagi na fakt, iż miało ono miejsce w czasie podróży służbowej pracownika. Sąd uznał, iż pracownik podlega ochronie przez cały czas trwania podróży służbowej, także podczas wykonywania normalnych czynności życiowych, do których należy zaliczyć uprawianie seksu, podobnie jak branie prysznica czy spożywanie posiłku. Czy w polskich realiach mógłby zapaść podobny wyrok?

Czytaj dalej Wypadek przy pracy – i co dalej: Wypadek w czasie podróży służbowej
Opublikowano Kategorie wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – i co dalej: Związek wypadku z pracą

Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy konieczne jest stwierdzenie jego związku z pracą. W tym zakresie poważnych wątpliwości nie budzi wypadek, którego pracownik doznał przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Niekiedy jednak zgłoszenie dotyczy wypadku, który wystąpił w okolicznościach bezpośrednio niezwiązanych z wykonywaniem przez pracownika pracy, na przykład podczas imprezy pracowniczej. Aby prawidłowo zakwalifikować taki wypadek niezbędne jest ustalenie, czy dane zdarzenie pozostawało w związku z pracą.

Czytaj dalej Wypadek przy pracy – i co dalej: Związek wypadku z pracą
Opublikowano Kategorie wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – i co dalej?: Wypadek w czasie pracy zdalnej

Opierając się na wewnętrznych regulacjach lub zapisach tzw. tarczy antykryzysowej, wielu pracodawców zdecydowało się na polecenie pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Dotychczas pracodawcy rzadko korzystali z takiej formy wykonywania pracy, dlatego też stanowi to dla nich poważne wyzwanie. Dotyczy to nie tylko organizacji pracy zdalnej, ale także zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków jej wykonywania w miejscu zamieszkania. Jedną z trudności, z którą pracodawcy powinni się liczyć, jest doznanie wypadku przez pracownika wykonującego pracę zdalną.

Czytaj dalej Wypadek przy pracy – i co dalej?: Wypadek w czasie pracy zdalnej