HRlaw.pl

Kategoria: wypadek przy pracy

Opublikowano Kategorie wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – i co dalej: Związek wypadku z pracą

Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy konieczne jest stwierdzenie jego związku z pracą. W tym zakresie poważnych wątpliwości nie budzi wypadek, którego pracownik doznał przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Niekiedy jednak zgłoszenie dotyczy wypadku, który wystąpił w okolicznościach bezpośrednio niezwiązanych z wykonywaniem przez pracownika pracy, na przykład podczas imprezy pracowniczej. Aby prawidłowo zakwalifikować taki wypadek niezbędne jest ustalenie, czy dane zdarzenie pozostawało w związku z pracą.

Czytaj dalej Wypadek przy pracy – i co dalej: Związek wypadku z pracą
Opublikowano Kategorie wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – i co dalej?: Wypadek w czasie pracy zdalnej

Opierając się na wewnętrznych regulacjach lub zapisach tzw. tarczy antykryzysowej, wielu pracodawców zdecydowało się na polecenie pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Dotychczas pracodawcy rzadko korzystali z takiej formy wykonywania pracy, dlatego też stanowi to dla nich poważne wyzwanie. Dotyczy to nie tylko organizacji pracy zdalnej, ale także zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków jej wykonywania w miejscu zamieszkania. Jedną z trudności, z którą pracodawcy powinni się liczyć, jest doznanie wypadku przez pracownika wykonującego pracę zdalną.

Czytaj dalej Wypadek przy pracy – i co dalej?: Wypadek w czasie pracy zdalnej
Opublikowano Kategorie wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – i co dalej: Czy zawał serca może być wypadkiem przy pracy?

Wypadek w zakładzie pracy może być skutkiem różnego rodzaju okoliczności. Prawidłowe ustalenie przyczyny wypadku jest istotne dlatego, że tylko zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Przyczynę zewnętrzną wypadku definiuje się bardzo szeroko. Może to być zarówno działanie maszyny lub narzędzia pracy, jak i zachowanie innego człowieka lub samego poszkodowanego. Źródłem wypadku przy pracy może być nawet potknięcie lub niefortunny odruch pracownika, który skutkował upadkiem i powstaniem urazu.

Czytaj dalej Wypadek przy pracy – i co dalej: Czy zawał serca może być wypadkiem przy pracy?
Opublikowano Kategorie wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – i co dalej: Kiedy powołać zespół powypadkowy?

Zaistnienie wypadku w zakładzie pracy wiąże się dla pracodawcy z daleko idącymi konsekwencjami. Trzeba wszcząć procedurę wypadkową, w trakcie której zespół powypadkowy zbada okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie swoje ustalenia uwzględni w protokole powypadkowym. O każdym śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku trzeba też poinformować inspektora pracy i prokuratora. Inspektor pracy może wszcząć kontrolę w zakładzie pracy, a prokurator – postępowanie karne wyjaśniające przebieg wypadku.

Czytaj dalej Wypadek przy pracy – i co dalej: Kiedy powołać zespół powypadkowy?