HRlaw.pl

Kategoria: zatrudnianie cudzoziemców

Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – jakie istotne zmiany przewiduje projekt?

13 września 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (nr z wykazu: 400). Ma on przede wszystkim stanowić kompleksowy akt prawny, regulujący kluczowe zagadnienia dotyczące zatrudniania cudzoziemców – obecnie rozsiane po różnych ustawach i rozporządzeniach. Ma też – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – doprowadzić do usprawnienia procedur i skrócenia czasu oczekiwania na decyzje. Oprócz drobnych zmian związanych m.in. z obowiązkami notyfikacyjnymi leżącymi po stronie pracodawcy, wprowadzeniem jednego typu zezwolenia na pracę dla wszystkich pracowników oddelegowanych na terytorium Polski (podzielonego aktualnie na 3 typy – C-E) czy też nadaniem obligatoryjnego charakteru przesłance odmowy wydania zezwolenia na pracę w przypadku pracodawców zalegających ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub podatkami, projekt przewiduje kilka istotnych zmian mogących mieć realne przełożenie na funkcjonowanie procedur legalizacyjnych w praktyce.

Czytaj dalej Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – jakie istotne zmiany przewiduje projekt?
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Praca zdalna w obcym państwie – rozwiązanie dla każdego czy tylko dla odważnych?

Popularność pracy zdalnej i jej rozmaitych postaci, w tym tzw. cyfrowego nomadyzmu (ang. digital nomadism) nie słabnie. Pracodawcy korzystający dzięki niej z globalnego rynku pracy, nieograniczeni granicami państwowymi ani obywatelstwem pracowników, muszą jednak brać pod uwagę szereg aspektów prawnych, które nie występują w przypadku „tradycyjnego” zatrudnienia. Chodzi nie tylko o kwestie nadzoru nad wykonywaniem pracy czy związane z rekompensowaniem pracownikom kosztów pracy spoza biura, ale przede wszystkim o kwestie takie jak prawo mające zastosowanie do stosunku pracy czy legalizacja pracy i pobytu pracownika w kraju wykonywania pracy.

Czytaj dalej Praca zdalna w obcym państwie – rozwiązanie dla każdego czy tylko dla odważnych?
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Karta Polaka czy obywatelstwo polskie?

W lipcu mięły dwa lata, odkąd Kartę Polaka może otrzymać również cudzoziemiec posiadający obywatelstwo inne niż jednego z państw powstałych po rozpadzie ZSRR. W toku postępowania sprawdzana jest znajomość języka polskiego. W tym m.in. upatruje się przyczyny, że wśród Polonii żyjącej w krajach takich, jak Brazylia czy Stany Zjednoczone bardziej popularna wydaje się być procedura potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Istnieją jednak sytuacje, w których staranie się o Kartę Polaka jest lepszym, a czasem jedynym dostępnym rozwiązaniem, żeby w stosunkowo krótkim czasie móc się pochwalić posiadaniem polskiego paszportu.

Czytaj dalej Karta Polaka czy obywatelstwo polskie?
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Czy cudzoziemiec może uzyskać PESEL bez meldunku?

1 czerwca br. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej Ustawa). Na nowo zdefiniowano zasady dotyczące identyfikatorów podatkowych PESEL i NIP. W rezultacie PESEL stał się podstawowym identyfikatorem w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy od towarów i usług lub nie prowadzą działalności gospodarczej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, zmiana miała na celu umożliwienie cudzoziemcom uzyskanie identyfikatora PESEL bez konieczności realizacji obowiązku meldunkowego oraz wyeliminowanie praktyki nadawania takim osobom numeru NIP. Zmiana ma duże znaczenie praktyczne, w szczególności dla osób prowadzących obsługę kadrowo-płacową firm zatrudniających cudzoziemców.

Czytaj dalej Czy cudzoziemiec może uzyskać PESEL bez meldunku?