HRlaw.pl

Kategoria: zatrudnianie cudzoziemców

Opublikowano Kategorie koronawirus, zatrudnianie cudzoziemców

Cudzoziemcy nie muszą wyjeżdżać z Polski

Tarcza antykryzysowa (tj. ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wprowadziła szereg regulacji mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski, które wywołała epidemia wirusa SARS-CoV-2. Nowe przepisy obowiązują od 31 marca 2020 roku.

Czytaj dalej Cudzoziemcy nie muszą wyjeżdżać z Polski
Opublikowano Kategorie koronawirus, zatrudnianie cudzoziemców

„Tarcza antykryzysowa” także z myślą o cudzoziemcach

Projekt tzw. „tarczy antykryzysowej” zakłada zmiany w szeregu ustaw, w tym w przepisach regulujących pobyt cudzoziemców na terytorium Polski. Zmiany te są konieczne między innymi ze względu na ograniczenie pracy organów odpowiedzialnych za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na pobyt oraz ze względu na ograniczenia w ruchu granicznym.

Projekt zakłada między innymi zmianę w ustawie o cudzoziemcach w zakresie terminu na składanie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych.

Czytaj dalej „Tarcza antykryzysowa” także z myślą o cudzoziemcach
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Umowy o pracę z cudzoziemcami cz. 4 – prawo do wynagrodzenia

Problem zawarcia i rozwiązania umowy o pracę z cudzoziemcem oraz problem ustalenia w umowie o pracę daty rozpoczęcia pracy (omawiane we wcześniejszych wpisach) w przypadku cudzoziemca, który utracił lub jeszcze nie uzyskał prawa do pracy i pobytu w Polsce, w rzeczywistości i praktyce sprowadza się w istotnej mierze do kwestii obowiązku wypłaty takiemu pracownikowi wynagrodzenia.

Problem ten w zasadzie w całości rozwiązują obowiązujące przepisy.

Czytaj dalej Umowy o pracę z cudzoziemcami cz. 4 – prawo do wynagrodzenia
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Umowy o pracę z cudzoziemcami cz. 3 – rodzaj umowy

Pracodawcy często mają kłopot z wyborem rodzaju umowy dla cudzoziemca. Udzielane cudzoziemcom dokumenty uprawniające ich do pracy i pobytu w Polsce zwykle mają bowiem charakter terminowy. Jednocześnie zaś obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych szczególnych warunków dla umów o pracę zawieranych z cudzoziemcami. W szczególności w polskim prawie nie istnieją żadne przepisy, które wyłączałyby lub ograniczały stosowanie któregokolwiek z rodzajów umów do cudzoziemców.

Czytaj dalej Umowy o pracę z cudzoziemcami cz. 3 – rodzaj umowy