HRlaw.pl

Kategoria: zatrudnianie cudzoziemców

Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Karta Polaka czy obywatelstwo polskie?

W lipcu mięły dwa lata, odkąd Kartę Polaka może otrzymać również cudzoziemiec posiadający obywatelstwo inne niż jednego z państw powstałych po rozpadzie ZSRR. W toku postępowania sprawdzana jest znajomość języka polskiego. W tym m.in. upatruje się przyczyny, że wśród Polonii żyjącej w krajach takich, jak Brazylia czy Stany Zjednoczone bardziej popularna wydaje się być procedura potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Istnieją jednak sytuacje, w których staranie się o Kartę Polaka jest lepszym, a czasem jedynym dostępnym rozwiązaniem, żeby w stosunkowo krótkim czasie móc się pochwalić posiadaniem polskiego paszportu.

Czytaj dalej Karta Polaka czy obywatelstwo polskie?
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Czy cudzoziemiec może uzyskać PESEL bez meldunku?

1 czerwca br. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej Ustawa). Na nowo zdefiniowano zasady dotyczące identyfikatorów podatkowych PESEL i NIP. W rezultacie PESEL stał się podstawowym identyfikatorem w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy od towarów i usług lub nie prowadzą działalności gospodarczej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, zmiana miała na celu umożliwienie cudzoziemcom uzyskanie identyfikatora PESEL bez konieczności realizacji obowiązku meldunkowego oraz wyeliminowanie praktyki nadawania takim osobom numeru NIP. Zmiana ma duże znaczenie praktyczne, w szczególności dla osób prowadzących obsługę kadrowo-płacową firm zatrudniających cudzoziemców.

Czytaj dalej Czy cudzoziemiec może uzyskać PESEL bez meldunku?
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w kontekście zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Zmiana pracy w obecnych czasach nie jest sytuacją nadzwyczajną i cudzoziemcy nie są tutaj wyjątkiem. Nie każdy z nich posiada jednak nieograniczony dostęp do rynku pracy. Wręcz przeciwnie: często angaż zależy od wcześniejszego uzyskania zezwolenia na pracę. A co w sytuacji, gdy zmiana pracodawcy ma miejsce w toku postępowania o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Jakie zmiany nie wymagają zmiany decyzji, a jakie wymagają wystąpienia z odpowiednim wnioskiem? I wreszcie – czy możliwa jest zmiana pracodawcy po otrzymaniu karty pobytu?

Czytaj dalej Zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w kontekście zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
Opublikowano Kategorie koronawirus, zatrudnianie cudzoziemców

Cudzoziemcy nie muszą wyjeżdżać z Polski

Tarcza antykryzysowa (tj. ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wprowadziła szereg regulacji mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski, które wywołała epidemia wirusa SARS-CoV-2. Nowe przepisy obowiązują od 31 marca 2020 roku.

Czytaj dalej Cudzoziemcy nie muszą wyjeżdżać z Polski