HRlaw.pl

Kategoria: zatrudnianie cudzoziemców

Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w kontekście zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Zmiana pracy w obecnych czasach nie jest sytuacją nadzwyczajną i cudzoziemcy nie są tutaj wyjątkiem. Nie każdy z nich posiada jednak nieograniczony dostęp do rynku pracy. Wręcz przeciwnie: często angaż zależy od wcześniejszego uzyskania zezwolenia na pracę. A co w sytuacji, gdy zmiana pracodawcy ma miejsce w toku postępowania o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Jakie zmiany nie wymagają zmiany decyzji, a jakie wymagają wystąpienia z odpowiednim wnioskiem? I wreszcie – czy możliwa jest zmiana pracodawcy po otrzymaniu karty pobytu?

Czytaj dalej Zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w kontekście zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
Opublikowano Kategorie koronawirus, zatrudnianie cudzoziemców

Cudzoziemcy nie muszą wyjeżdżać z Polski

Tarcza antykryzysowa (tj. ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wprowadziła szereg regulacji mających na celu rozwiązanie problemów dotyczących legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski, które wywołała epidemia wirusa SARS-CoV-2. Nowe przepisy obowiązują od 31 marca 2020 roku.

Czytaj dalej Cudzoziemcy nie muszą wyjeżdżać z Polski
Opublikowano Kategorie koronawirus, zatrudnianie cudzoziemców

„Tarcza antykryzysowa” także z myślą o cudzoziemcach

Projekt tzw. „tarczy antykryzysowej” zakłada zmiany w szeregu ustaw, w tym w przepisach regulujących pobyt cudzoziemców na terytorium Polski. Zmiany te są konieczne między innymi ze względu na ograniczenie pracy organów odpowiedzialnych za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na pobyt oraz ze względu na ograniczenia w ruchu granicznym.

Projekt zakłada między innymi zmianę w ustawie o cudzoziemcach w zakresie terminu na składanie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych.

Czytaj dalej „Tarcza antykryzysowa” także z myślą o cudzoziemcach
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Umowy o pracę z cudzoziemcami cz. 4 – prawo do wynagrodzenia

Problem zawarcia i rozwiązania umowy o pracę z cudzoziemcem oraz problem ustalenia w umowie o pracę daty rozpoczęcia pracy (omawiane we wcześniejszych wpisach) w przypadku cudzoziemca, który utracił lub jeszcze nie uzyskał prawa do pracy i pobytu w Polsce, w rzeczywistości i praktyce sprowadza się w istotnej mierze do kwestii obowiązku wypłaty takiemu pracownikowi wynagrodzenia.

Problem ten w zasadzie w całości rozwiązują obowiązujące przepisy.

Czytaj dalej Umowy o pracę z cudzoziemcami cz. 4 – prawo do wynagrodzenia