HRlaw.pl

Kategoria: związki zawodowe

Opublikowano Kategorie związki zawodowe

Zasady prowadzenia referendum strajkowego

Warunkiem przeprowadzenia strajku w ramach sporu zbiorowego jest uzyskanie akceptacji ze strony pracowników w toku referendum strajkowego. Przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w bardzo ograniczonym zakresie wskazują, na jakich zasadach należy przeprowadzić takie referendum.

Zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy oraz osób, o których mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, tj. osób innych niż pracownicy wykonujący pracę zarobkową (są to m.in. usługodawcy czy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).

Czytaj dalej Zasady prowadzenia referendum strajkowego