HRlaw.pl

12 kwietnia 2022

Mimo upływu terminu na implementację unijnej dyrektywy o sygnalistach do polskiego porządku prawnego (17 grudnia 2021 r.), prace legislacyjne nadal trwają. Po otrzymaniu licznych krytycznych uwag do pierwszego projektu, dziś (12 kwietnia) ministerstwo rodziny i polityki społecznej opublikowało drugi już projekt ustawy o sygnalistach. Nowy projekt znacząco różni się od poprzedniego, m.in. ustawodawca zrezygnował z możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych (chyba że takie zgłoszenia przewidują przepisy szczególne, które ustawa o sygnalistach ma jedynie uzupełniać), ale również złagodził sankcje za brak przyjętej procedury zgłoszeń wewnętrznych (obecnie grozi za to jedynie grzywna).

Według nowego projektu, procedury wewnętrzne w największych podmiotach (na rzecz których świadczy pracę co najmniej 250 osób) muszą zostać przyjęte w terminie miesiąca od wejścia w życie ustawy (czyli do upływu 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy). Termin na wdrożenie procedur wewnętrznych u pracodawców, na rzecz których wykonuje pracę 50-249 osób pozostał bez zmian – nadal jest to 17 grudnia 2023 r.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Więcej z: