HRlaw.pl

24 czerwca 2022

6 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się znowelizowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 3 czerwca 2022 r. (numer projektu: UC118) który ma na celu wprowadzenie licznych zmian do Kodeksu pracy w zakresie work-life balance.

Jedną z proponowanych zmian jest możliwość udzielenia urlopu rodzicielskiego  pracownikom – rodzicom dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:

  • 65 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie)
  • 67 tygodni (w przypadku urodzenia od dwojga do pięciorga dzieci przy jednym porodzie).

Z urlopu rodzicielskiego będą mogli jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka pod warunkiem jednak, że łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie przekroczy wskazanych powyżej wymiarów 65 lub 67 tygodni.

Prace legislacyjne wciąż trwają i pozostają na początkowym etapie. Projekt ustawy nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu.

Tekst projektu

Więcej z: