HRlaw.pl

14 września 2022

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Zakłada on przeniesienie do projektowanej ustawy części przepisów dotyczących zezwoleń na pracę, które obecnie znajdują się w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Najważniejsze zmiany wynikające z projektu:

  • pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę i przyjęciem oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego monitoring wykorzystywania zezwoleń i oświadczeń,
  • wprowadzenie dodatkowej przesłanki udzielenia zezwolenia na pracę: wymiar czasu pracy nie niższy niż ¼ etatu lub 10 godzin tygodniowo,
  • likwidacja instytucji przedłużenia zezwolenia na pracę,
  • likwidacja tzw. testu rynku pracy: w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę nie trzeba będzie przedstawiać informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
  • wprowadzenie procedury porównania kwoty proponowanego cudzoziemcowi wynagrodzenia z kwotami wynagrodzeń proponowanymi na lokalnym rynku pracy według ogłoszeń zamieszczonych w Centralnej Bazie Ofert Pracy na portalu praca.gov.pl.

Tekst projektu >>>