HRlaw.pl

29 września 2023

Zmiany w wydawaniu wiz

Widać już pierwsze skutki zapowiedzianego w połowie września przez MSZ planu rozwiązania umów z pośrednikami wizowymi w związku z nieprawidłowościami w procesach wizowych.

Już teraz część placówek, w których jak dotąd nie było możliwości bezpośredniego umówienia terminów spotkań wizowych, uruchomiło lub zapowiedziało uruchomienie rezerwacji za pośrednictwem systemu e-konsulat. Przykładami są Ambasada RP w Nowym Delhi i Konsulat Generalny RP w Mumbaju, jak również Ambasada RP w Ankarze, Konsulat Generalny RP w Stambule, gdzie możliwość rezerwacji spotkań wizowych – w konkretnych godzinach – ma zostać otwarta od 2 października 2023 r.

Oznacza to szansę na rezerwację terminów spotkań wizowych w placówkach, w których od wielu miesięcy było to w przeważającej mierze niemożliwe na skutek nielegalnych praktyk. Z drugiej jednak strony, w obliczu ograniczonych – w porównaniu z wyspecjalizowanymi centrami wizowymi – możliwości kadrowych poszczególnych konsulatów, istnieje ryzyko, że ilość dostępnych terminów spotkań wizowych nie zaspokoi występującego w tym zakresie zapotrzebowania wśród cudzoziemców. To zaś będzie skutkowało tym, że realna możliwość zarezerwowania terminu spotkania będzie ograniczona, gdyż będą one wolne przez zaledwie krótką chwilę (do momentu ich zajęcia na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”).

 

Więcej z: