HRlaw.pl

23 czerwca 2020

Główny Inspektor Pracy podjął decyzję, że od poniedziałku 22 czerwca przywrócone zostają w pełnym zakresie kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. GIP opracował w tym celu specjalne wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia kontroli oraz funkcjonowania i organizacji jednostek inspekcji pracy.

Czynności kontrolno-nadzorcze będą prowadzone przez inspektorów pracy z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa służących ograniczeniu ryzyka rozprzestrzeniania koronawirusa. Zalecane jest m.in., by inspektor podjął próbę kontaktu telefonicznego z pracodawcą przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, ustalając, jakie zasady bezpieczeństwa przyjęto w zakładzie pracy. Inspektorzy zostaną wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej.

Wytyczne zawierają również wskazówki dotyczące samego przebiegu kontroli. Więcej na temat wytycznych dotyczących funkcjonowania inspekcji pracy i przebiegu kontroli w okresie stanu epidemii przeczytać można w oświadczeniu Głównego Inspektora Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/110842,kontrole-pip-w-pelnym-zakresie.html.

 

Więcej z: