HRlaw.pl

28 lutego 2024

Na jakich zasadach może dziedziczyć obywatel Ukrainy mający miejsce stałego pobytu w Polsce?

19 lutego 2024 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne (III CZP 11/24), czy obywatel Ukrainy mający miejsce stałego pobytu w Polsce może dziedziczyć na podstawie przepisów prawa ukraińskiego.

W sprawie tej pierwotnie został wydany wyrok TSUE (C-21/22), który rozstrzygnął, że prawo unijne nie zabrania wykluczenia, na podstawie umowy bilateralnej między państwami, stosowania prawa państwa pochodzenia cudzoziemca z państwa spoza UE.

Teraz, na kanwie wyroku TSUE, Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy przepisy umowy z dnia 24 maja 1993 r. o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych pozwalają obywatelowi Ukrainy mieszkającemu na terytorium Polski wybrać prawo właściwe w zakresie spadkobrania.

Więcej z: