HRlaw.pl

Tag pro bono: związki zawodowe

Dziennikarze Trójki

We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka reprezentowaliśmy trzech dziennikarzy jednej z polskich publicznych stacji radiowych w postępowaniach sądowych. Złożyli oni odwołania od dyscyplinarnego rozwiązania ich umów o pracę. Zwolnieni dziennikarze byli chronionymi działaczami związkowymi, aktywnie zaangażowanymi w działalność związkową. Do ich zwolnienia doszło po tym, gdy w celu wsparcia dziennikarek „Trójki”, odsuniętych od prowadzenia serwisów informacyjnych, zaangażowali się w prowadzoną w mediach społecznościowych akcję „#kogoniesłychać”. Sprawy te prowadzone były w ramach realizowanego przez HFPC programu Obserwatorium wolności mediów poświęconego monitorowaniu standardów ochrony wolności słowa w Polsce oraz przypadków ich naruszeń.

Walka z dyskryminacją oraz promowanie zasad równego traktowania

Reprezentujemy związkowca walczącego o prawa pracownicze, któremu została wypowiedziana umowa o pracę. Jako jeden z głównych powodów wypowiedzenia wskazano użycie stroju służbowego poza godzinami pracy – to jest w czasie protestu przeciwko łamaniu praw pracowniczych. Sprawę prowadzimy w ramach programu Artykuł 32 Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, którego celem jest walka z dyskryminacją oraz promowanie zasad równego traktowania.