polityka cookies

1. Jakie są cele tego dokumentu?

Korzystanie ze strony internetowej hrlaw.pl może być związane z instalacją tzw. plików cookies na urządzeniach użytkownika Korzystającego ze Strony.

Ten dokument przedstawia podstawowe informacje na temat plików cookies używanych na Stronie.

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie w tym dokumencie:

 • Strona” – strona internetowa hrlaw.pl,
 • „my” – WiW Services sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 10, numer KRS 0000271198, NIP 7010050575,
 • „Polityka” – ta polityka cookies,
 • „Ty” – użytkownik Korzystający ze Strony,
 • „Korzystanie ze Strony” – załadowanie Strony, przeglądanie treści dostępnych na Stronie oraz wchodzenie w inne interakcje z funkcjonalnościami Strony za pomocą przeglądarki internetowej.

2. Co to są pliki cookies i czemu służą?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników stron internetowych, takich jak komputery, smartfony lub tablety. Pliki cookie mogą na przykład zachowywać informacje o preferencjach użytkownika, służyć celom analitycznym i statystycznym lub ułatwiać nawigację między stronami internetowymi.

Szczegółowy opis celów, do których my używamy plików cookies na Stronie, można znaleźć w punkcie 4 poniżej.

3. Jakie są zasady instalacji plików cookie wykorzystywanych na Stronie?

Pliki cookie, które są ściśle niezbędne (kluczowe) do zapewnienia prawidłowego działania Strony, są zawsze aktywne i automatycznie instalują się na Twoim urządzeniu. Bez tego rodzaju plików Strona nie działałaby poprawnie i nie dałoby się z niej korzystać.

Pliki cookie inne niż ściśle niezbędne dla działania Strony (opcjonalne) są umieszczane na Twoim urządzeniu tylko za Twoją zgodą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest wymagane, żeby korzystać ze Strony, ale niektóre funkcjonalności Strony mogą być dostępne tylko pod warunkiem, że wyrazisz zgodę i na Twoim urządzeniu zostaną umieszczone opcjonalne pliki cookie.

Możesz wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem instalacji plików cookies, do której doszło przed cofnięciem zgody.

Do zarządzania plikami cookie możesz wykorzystać ustawienia przeglądarki. Dzięki zmianie ustawień przeglądarki można usunąć lub zablokować pliki cookie według własnego uznania – nawet te typy plików cookie, które są ściśle niezbędne do prawidłowego działania Strony. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie niektórych plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki może ograniczyć funkcjonalności Strony, a nawet uniemożliwić jej prawidłowe działanie.

Aby się dowiedzieć, jak zarządzać plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach, odwiedź strony:

Google Chrome
Apple Safari
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera

4. Jakie pliki cookies są wykorzystywane na Stronie?

Pliki cookie używane na Stronie można podzielić na następujące kategorie:

 1. ściśle niezbędne pliki cookies – bez instalacji tych plików na urządzeniu użytkownika nie będzie możliwe prawidłowe działanie Strony i korzystanie użytkownika ze Strony,
 2. opcjonalne pliki cookies, tj. takie pliki, bez których instalacji Strona działa prawidłowo, ale:
  • nie są dostępne pewne dodatkowe funkcje poprawiające lub ułatwiające korzystanie ze Strony (np. personalizacja ustawień),
  • nie możemy prowadzić niektórych działań analitycznych, które pomagają nam rozwijać Stronę, testować nowe funkcjonalności czy rozpoznawać preferencje użytkowników Strony.

Pliki cookie, które wykorzystujemy na Stronie, można też podzielić na sesyjne i stałe.

Sesyjne pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu tylko przez czas korzystania z przeglądarki (czas trwania sesji) i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Stałe pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas, po czym są automatycznie usuwane.

Podstawowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych na Stronie prezentujemy w poniższej tabeli.

Nazwa pliku cookie

Okres zapisania na urządzeniu użytkownika

Kategoria

Funkcja / cel / sposób działania

Konsekwencje odmowy udzielenia zgody na instalację pliku cookie

PHPSESSID

3 miesiące

Ściśle niezbędne

Plik cookie generowany przez aplikacje oparte na PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do obsługi zmiennych sesji użytkownika. Zazwyczaj jest to losowo generowana liczba, sposób jej użycia może być specyficzny dla witryny, ale dobrym przykładem jest utrzymywanie stanu zalogowania użytkownika między stronami.

Brak możliwości Korzystania ze Strony

setuki_sid

3 miesiące

Ściśle niezbędne

Plik cookie potrzebny do przechowywania informacji o sesji użytkownika.

Brak możliwości Korzystania ze Strony

AEC

5 miesięcy

Ściśle niezbędne

Plik cookie dający pewność, że żądania wysyłane w ramach sesji przeglądania pochodzą od użytkownika, a nie z innych witryn.

Brak możliwości Korzystania ze Strony

__Secure-ENID

1 rok

Opcjonalne

Ten plik cookie służy do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język.

Odmowa udzielenia zgody skutkuje brakiem zapamiętywania preferencji użytkownika związanych z Korzystaniem ze strony

5. Zmiany Polityki

Ta Polityka może co jakiś czas ulegać zmianie, w szczególności, gdy zmienia się działanie Strony (np. wprowadzane są nowe funkcjonalności) lub gdy zmieniają się przepisy. Poniżej znajduje się informacja o dacie ostatniej aktualizacji jej treści.

Data ostatniej aktualizacji: 29 kwietnia 2024 r.