flesze

21 czerwca 2024
Ustawa o ochronie sygnalistów została podpisana przez Prezydenta

W czwartek, 20 czerwca 2024 r. zakończyły się prace legislacyjne związane z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937. Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów.   

Ustawa będzie teraz opublikowana w Dzienniku Ustaw, co spowoduje rozpoczęcie biegu okresu vacatio legis. Większość przepisów wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli najprawdopodobniej z końcem września 2024 r.

czytaj dalej
21 czerwca 2024
Związki zawodowe uzyskają informacje o AI stosowanej przez pracodawcę?

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych, który 11 czerwca 2024 r. skierowano do pierwszego czytania w komisjach. Zmiana ma dostosować przepisy do zmieniających się realiów technologicznych.

Zgodnie z projektem związek zawodowy będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie „parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie”.

czytaj dalej
Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku

Rada Ministrów przyjęła propozycję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku.

Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł brutto.

Obecnie minimalnym wynagrodzeniem zajmuje się Rada Dialogu Społecznego, a ostateczna decyzja co do jego wysokości powinna zapaść do 15 września 2024 r.

18 czerwca 2024
Coraz więcej cudzoziemców na polskim rynku pracy

Zgodnie z najnowszą (opublikowaną 11 czerwca 2024 r.) informacją Głównego Urzędu Statystycznego na koniec grudnia 2023 r. w Polsce pracowało ponad milion cudzoziemców (1015,1 tys.). Ich udział w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł tym samym 6,6%. Oznacza to wzrost liczby pracujących w Polsce cudzoziemców o 4,2% w ciągu zeszłego roku (porównując statystykę ze stycznia i grudnia 2023 r.).

czytaj dalej
18 czerwca 2024
Pracownika można zapoznać z zakresem obowiązków przez intranet

Sąd Najwyższy potwierdził, że pracodawca może zapoznać pracownika z zakresem jego obowiązków, zamieszczając informację w tym przedmiocie w intranecie. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2024 r. (III PSK 26/23).

W sprawie, na kanwie której zapadło orzeczenie, pracownik zarzucił pracodawcy, że opublikował jego zakres obowiązków w intranecie, przez co on sam nie został z tym zakresem wyraźnie zaznajomiony. Dodatkowo pracownik wskazał, że nigdy nie podpisał oświadczenia, które potwierdzałoby fakt zapoznania się z zakresem obowiązków.

czytaj dalej
14 czerwca 2024
Ustawa o ochronie sygnalistów – Sejm przyjął poprawki Senatu, teraz jeszcze podpis Prezydenta RP

W piątek 14 czerwca 2024 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie sygnalistów. Do podpisu Prezydenta trafi więc akt prawny nieobejmujący swoim zakresem przedmiotowym prawa pracy. Podmioty prawne w ramach procedury whistleblowingowej nie będą musiały rozpatrywać zgłoszeń dotyczących mobbingu czy dyskryminacji. Oczywiście pracodawcy będą mogli przewidzieć możliwość rozpatrywania takich zgłoszeń – nie będzie to jednak obligatoryjne.

czytaj dalej