flesze: #minimalne wynagrodzenie

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku

Rada Ministrów przyjęła propozycję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku.

Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł brutto.

Obecnie minimalnym wynagrodzeniem zajmuje się Rada Dialogu Społecznego, a ostateczna decyzja co do jego wysokości powinna zapaść do 15 września 2024 r.

Zmiana progów minimalnych wynagrodzeń pracowników delegowanych do Polski

Aby uzyskać zezwolenie na pracę dla pracownika delegowanego do Polski, jego wynagrodzenie musi wynosić co najmniej 70% aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie w dniu złożenia wniosku.

czytaj dalej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (numer projektu: RD740).

Ponownie zaproponowano dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej:

  • od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł brutto,
  • od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma zostać podniesione do 4300 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 28,10 zł brutto.
14 września 2022

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł brutto, a od 1 lipca przyszłego roku – do 3600 zł brutto.

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do 22,80 zł brutto od 1 stycznia i do 23,50 zł brutto od 1 lipca.

28 lipca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (numer projektu: RD 585).

Rząd proponuje dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.

czytaj dalej