flesze: #cudzoziemcy

18 czerwca 2024
Coraz więcej cudzoziemców na polskim rynku pracy

Zgodnie z najnowszą (opublikowaną 11 czerwca 2024 r.) informacją Głównego Urzędu Statystycznego na koniec grudnia 2023 r. w Polsce pracowało ponad milion cudzoziemców (1015,1 tys.). Ich udział w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł tym samym 6,6%. Oznacza to wzrost liczby pracujących w Polsce cudzoziemców o 4,2% w ciągu zeszłego roku (porównując statystykę ze stycznia i grudnia 2023 r.).

czytaj dalej
5 czerwca 2024
Dostęp cudzoziemców do rynku pracy w Polsce – projekt ustawy

23 maja 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy z dnia 15 maja 2024 r o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Upraszcza i porządkuje ona system zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Ma też usprawnić procedurę legalizacji pracy i wyeliminować nadużycia pracodawców względem pracowników, którzy nie są obywatelami Polski.

czytaj dalej
15 maja 2024
Węższy zakres nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ograniczono zakres przewidywanych zmian, koncentrując się na regulacjach dotyczących zobowiązań traktatowych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak również płynących z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Inne zmiany, które obejmowała poprzednia wersja projektu nowelizacji (np. dotyczące elektronizacji postępowań w sprawach legalizacji pobytu w Polsce), mają być uregulowane odrębnie.

czytaj dalej
15 kwietnia 2024
Zezwolenie na pobyt czasowy – już działa nowy formularz zapisów w Warszawie

W piątek (12.04.2024 r.) zaczął funkcjonować internetowy formularz zapisów na wizytę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Znamy już zasady funkcjonowania systemu, wśród nich m.in.:

czytaj dalej
8 kwietnia 2024
Bułgaria i Rumunia w strefie Schengen

31 marca 2024 r. Bułgaria i Rumunia zostały „częściowo” przyjęte do strefy Schengen.

Obecnie zniesiono kontrole osób na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich obu tych państw. Jednakże kontrole nadal obowiązują na granicach lądowych między Bułgaria, Rumunią a pozostałymi krajami Schengen.

Następnym krokiem integracji ma być podjęcie decyzji w sprawie docelowego zniesienia kontroli również na granicach lądowych do końca 2024 roku.

28 marca 2024
Kolejny etap prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się informacje o złożonych w marcu stanowiskach m.in. wojewodów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. W poszczególnych opiniach, już na tym etapie prac nad ustawą, pojawiają się rozbieżne stanowiska dotyczące m.in. elektronizacji procesu legalizacji (o czym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu) czy usunięcia z decyzji o udzieleniu tzw. Niebieskiej Karty UE informacji o warunkach wykonywania pracy czy podmiocie zatrudniającym.

Przedstawiciele pracodawców wskazują m.in, że podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom powinny móc monitorować status toczących się postępowań legalizacyjnych, o czym milczy ustawa w obecnym brzmieniu.

czytaj dalej