flesze: #czas pracy

13 czerwca 2024
Trwają prace legislacyjne dotyczące niedziel handlowych

Trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy Kodeks pracy.

Najważniejsze założenia:

  • Zwiększenie liczby niedziel handlowych – działalność handlowa ma być możliwa:
    • w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego,
    • w pierwszą niedzielę grudnia i kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia,
    • w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – a jeżeli jest to pierwsza albo trzecia niedziela w miesiącu, także w niedzielę ją poprzedzającą.
czytaj dalej
23 października 2023
Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
19 października 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że uzależnienie wypłaty dodatku do wynagrodzenia od przepracowania  jednakowej liczby godzin przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracowników zatrudnionych na pełen etat, stanowi niedopuszczalne zróżnicowanie, które – jeśli nie jest uzasadnione obiektywnymi powodami – pozostaje w sprzeczności z prawem unijnym.
czytaj dalej
12 października 2022

22 września 2022 r. na stronie Sejmu pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy.

Projekt ten w zakresie zmian do Kodeksu pracy zakłada stopniowe skrócenie normy tygodniowego czasu pracy z przeciętnie 40 godzin do przeciętnie 35 godzin przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzeń. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie będzie mógł natomiast przekraczać przeciętnie 43 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

czytaj dalej
29 sierpnia 2022
Czas pracy kierowców
Do 30 września br., pod warunkiem niepogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dopuszcza się odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
czytaj dalej