flesze: #sygnaliści

21 czerwca 2024
Ustawa o ochronie sygnalistów została podpisana przez Prezydenta

W czwartek, 20 czerwca 2024 r. zakończyły się prace legislacyjne związane z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937. Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów.   

Ustawa będzie teraz opublikowana w Dzienniku Ustaw, co spowoduje rozpoczęcie biegu okresu vacatio legis. Większość przepisów wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli najprawdopodobniej z końcem września 2024 r.

czytaj dalej
14 czerwca 2024
Ustawa o ochronie sygnalistów – Sejm przyjął poprawki Senatu, teraz jeszcze podpis Prezydenta RP

W piątek 14 czerwca 2024 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie sygnalistów. Do podpisu Prezydenta trafi więc akt prawny nieobejmujący swoim zakresem przedmiotowym prawa pracy. Podmioty prawne w ramach procedury whistleblowingowej nie będą musiały rozpatrywać zgłoszeń dotyczących mobbingu czy dyskryminacji. Oczywiście pracodawcy będą mogli przewidzieć możliwość rozpatrywania takich zgłoszeń – nie będzie to jednak obligatoryjne.

czytaj dalej
5 czerwca 2024
Ustawa o ochronie sygnalistów – Senat wykreśla prawo pracy z katalogu dziedzin prawa, których naruszenie może zgłosić sygnalista

W środę 5 czerwca 2024 r. Senat zgłosił poprawki do przyjętej przez Sejm ustawy o ochronie sygnalistów – z katalogu naruszeń prawa, które mogą zostać być przedmiotem sygnalizacji, usunięto prawo pracy. Ponownie więc nad ustawą pochyli się Sejm, który zdecyduje, czy uwzględnić poprawki senackie.

czytaj dalej
23 maja 2024
Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm

W czwartek 23 maja 2024 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie sygnalistów implementującą do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Przepisy ustawy co do zasady mają wejść w życie po trzech miesiącach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

29 kwietnia 2024
Kara za spóźnione wdrożenie dyrektywy o sygnalistach

25 kwietnia 2024 r., wskutek skargi złożonej przez Komisję Europejską, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska nie wypełniła zobowiązania dotyczącego wdrożenia unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej miały przyjąć niezbędne regulacje krajowe do 17 grudnia 2021 r. Zdaniem TSUE „przedłużających się prac legislacyjnych nie usprawiedliwia szeroki zakres regulacji wspomnianej dyrektywy”. Trybunał nie uwzględnił również podnoszonych przez Polskę trudności związanych z pandemią COVID-19 oraz przyjęciem uchodźców wojennych z Ukrainy.

czytaj dalej
17 kwietnia 2024
Projekt ustawy o ochronie sygnalistów już w Sejmie

17 kwietnia 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r.

O najważniejszych dla pracodawców zmianach względem poprzedniego projektu pisaliśmy tu, natomiast z tekstem projektu można zapoznać się tutaj.

Ustawa zasadniczo ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.