flesze: #dokumentacja pracownicza

Legalizacja pracy cudzoziemca
Pracodawcy, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia powiadomienia o rozpoczęciu pracy przez obywatela Ukrainy mogą w pewnych sytuacjach uniknąć sankcji.
czytaj dalej
W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 879). Zmiany wnikają z implementacji dwóch unijnych dyrektyw – Dyrektywy 2019/1152 oraz Dyrektywy 2019/1158. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 17 maja 2023 r.
czytaj dalej
28 marca 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano trzy nowe projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
czytaj dalej

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2023, poz. 471).

Rozporządzenie dostosowuje zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej do wprowadzonych do Kodeksu pracy regulacji w zakresie kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej. Pojawi się nowa część E akt osobowych na przechowywanie dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Nowe przepisy wejdą w życie 21 marca 2023 r.

Z kolei dokumentacja pracownicza dotycząca pracy zdalnej będzie przechowywana w części B akt osobowych. Te przepisy wejdą w życie 7 kwietnia 2023 r.

30 stycznia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Proponowane są następujące zmiany:

  • dokumentacja pracownicza dotycząca pracy zdalnej będzie przechowywana w części B akt osobowych;
  • pojawi się nowa część E akt osobowych na przechowywanie dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu.
czytaj dalej
16 listopada 2022

15 listopada 2022 r. odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (druk nr 2766).

Projekt dotyczy pracodawców i zleceniodawców będących:

  • mikroprzedsiębiorcami / podmiotami niebędącymi mikroprzedsiębiorcami zatrudniającymi nie więcej niż 9 osób,
  • rolnikami w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz
  • osobami fizycznymi, które nie są przedsiębiorcami ani rolnikami.
czytaj dalej