flesze: #PIP

13 sierpnia 2020
Kontrole PIP

Dnia 11 sierpnia 2020 r. Główny Inspektor Pracy zapowiedział wzmożone kontrole PIP w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń COVID-19, w których zostały ostatnio wprowadzone dodatkowe obostrzenia sanitarne. Inspektorzy PIP mają w szczególności weryfikować, czy pracodawcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach oraz czy zastosowali odpowiednie środki profilaktyczne zapewniające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Główny Inspektor Pracy poinformował także, że uchybienia stwierdzone przez PIP w ramach kontroli przeprowadzonych na terenie całego kraju w okresie od 15 marca do 31 lipca 2020 r. dotyczyły głównie braku aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.

Szczegóły: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/111810,inspektorzy-pracy-w-walce-z-koronawirusem.html

27 stycznia 2020
ROP

23 stycznia 2020 r. świeżo powołana Rada Ochrony Pracy przyjęła program Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok. Oceniła go pozytywnie, zaleciła jednak zwrócenie większej uwagi m.in. na dalsze kontrolowanie jakości szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Przypominamy, że na 2020 rok PIP zaplanował 72 tys. kontroli (między innymi w firmach z branży budowlanej, handlowej, rolnej, obróbki mięsa, leśnictwa, pracy tymczasowej oraz opieki zdrowotnej).

W trakcie posiedzenia członkowie ROP omawiali m.in. kwestię zagrożenia dla zdrowia pracowników z tytułu substancji rakotwórczych, mutagennych i endokrynnie aktywnych, których obecność w środowisku pracy może wpływać na powstawanie chorób nowotworowych pochodzenia zawodowego. PIP wymaga od pracodawców szczegółowego rozpoznania czynników rakotwórczych i mutagennych występujących w danym zakładzie, określenia skali narażenia zawodowego oraz wdrożenia skutecznych środków zapobiegawczych.