flesze: #rynek pracy

14 października 2022
Trwają prace nad projektem ustawy o aktywności zawodowej (numer z wykazu: UD399). Rozwiązania ujęte w projekcie mają od 1 stycznia 2023 r. zastąpić obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
czytaj dalej