flesze: #Ukraina

11 czerwca 2024
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy!

Prace nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dobiegły końca. 10 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę, która:

 • poszerza zakres podmiotów objętych ustawą o małoletnie dzieci obywateli Ukrainy i dzieci ich małżonków,
   
 • przedłuża legalny pobyt obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r.,
   
 • przedłuża do 30 września 2025 r. możliwość uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy na okres 1 roku przez osoby, które nie spełniły wszystkich wymogów ustawowych, ale zadeklarowały określony cel pobytu w Polsce,
czytaj dalej
6 maja 2024
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy już w Sejmie

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

30 kwietnia br. projekt został przekazany do Sejmu. Najważniejsze proponowane zmiany obejmują:

 • przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP do 30 września 2025 r.,
   
 • nowe rozwiązania w systemie wsparcia, a konkretnie w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy,
   
 • powiązanie świadczenia 800+ z obowiązkiem szkolnym,
czytaj dalej
29 kwietnia 2024
Wstrzymanie wniosków o świadczenie usług konsularnych

Od 23 kwietnia br. wstrzymano przyjmowanie nowych wniosków o świadczenie usług konsularnych dla obywateli Ukrainy, a konkretnie mężczyzn w wieku poborowym (18-60 lat), którzy przebywają czasowo za granicą – informuje w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Zmiana motywowana jest koniecznością dostosowania procedur do nowych przepisów wynikających z ukraińskiej ustawy o mobilizacji, które mają wejść w życie 18 maja br. Nowe regulacje mają na celu ograniczenie uchylania się od obowiązku służby wojskowej. Ograniczają m.in. wydawanie zagranicznych paszportów bez aktualizacji wojskowych dokumentów rejestracyjnych.

czytaj dalej
22 kwietnia 2024
Nowa odsłona nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Wciąż trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 17 kwietnia pojawił się nowy projekt, który zakłada następujące zmiany względem poprzedniego:

 • zmiana statusu z UKR na CUKR (gdy osoba mająca status UKR uzyska kartę pobytu czasowego) będzie następować z dniem odebrania karty, a nie z dniem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy,
   
 • wymóg minimalnego okresu przebywania na terytorium Polski oraz minimalnej liczby zezwoleń zostanie zniesiony w przypadku ubiegania się o kartę pobytu w celu połączenia się z rodziną,
czytaj dalej
4 kwietnia 2024
Polski rząd planuje przedłużyć okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 roku!

Na stronie KPRM pojawił się komunikat o trwających pracach nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zapoznaliśmy się z głównymi założeniami przedstawionego projektu i poniżej przedstawiamy wybrane, najbardziej znaczące spośród planowanych rozwiązań:

czytaj dalej
28 lutego 2024
Na jakich zasadach może dziedziczyć obywatel Ukrainy mający miejsce stałego pobytu w Polsce?

19 lutego 2024 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne (III CZP 11/24), czy obywatel Ukrainy mający miejsce stałego pobytu w Polsce może dziedziczyć na podstawie przepisów prawa ukraińskiego.

W sprawie tej pierwotnie został wydany wyrok TSUE (C-21/22), który rozstrzygnął, że prawo unijne nie zabrania wykluczenia, na podstawie umowy bilateralnej między państwami, stosowania prawa państwa pochodzenia cudzoziemca z państwa spoza UE.

czytaj dalej