22 kwietnia 2024

Nowa odsłona nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Wciąż trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 17 kwietnia pojawił się nowy projekt, który zakłada następujące zmiany względem poprzedniego:

  • zmiana statusu z UKR na CUKR (gdy osoba mająca status UKR uzyska kartę pobytu czasowego) będzie następować z dniem odebrania karty, a nie z dniem uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy,
     
  • wymóg minimalnego okresu przebywania na terytorium Polski oraz minimalnej liczby zezwoleń zostanie zniesiony w przypadku ubiegania się o kartę pobytu w celu połączenia się z rodziną,
  • kartę pobytu na uproszczonych warunkach będzie można uzyskać wyłącznie, jeżeli cudzoziemiec będzie posiadał status UKR w dniu złożenia wniosku, w dniu 4 marca 2024 r. oraz przez co najmniej 365 dni,
     
  • ponadto pojawi się nowy warunek w procesie uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy, jakim będzie posiadanie kompletnych informacji w rejestrze PESEL.

Zmienił się również kontrowersyjny przepis dotyczący składania powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy z zastrzeżeniem obowiązku złożenia powiadomienia. Cudzoziemiec będzie miał 7 dni od dnia doręczenia decyzji na powiadomienie pracodawcy o uzyskaniu zezwolenia i dopiero od dnia uzyskania informacji będzie biegł dla pracodawcy siedmiodniowy termin na złożenie nowego powiadomienia.

Ponadto, na mocy nowego projektu, zezwolenie nie będzie wygasało, gdy cudzoziemiec dwukrotnie nie stawi się na wyznaczony przez Urząd termin odbioru karty. Wygaśnie jednak po upływie 60 dni od uzyskania informacji o możliwości odbioru dokumentu.

O dalszych etapach oraz procedowanych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Więcej z: #Ukraina