gdzie nas spotkać?

3 czerwca odbędzie się konferencja poświęcona sygnalistom w organizacji, praktycznych zastosowaniach nowej ustawy o ochronie sygnalistów (osób zgłaszających naruszenia prawa w zakładzie pracy).

Podczas konferencji dr hab. Marcin Wujczyk z praktyki prawa pracy, za którą jest współodpowiedzielny wraz z Przemysław Zając omówią wdrożenie przepisów o sygnalistach w zakładzie pracy, oraz opowiedzą o praktycznych problemach i wyzwaniach.

Agenda oraz rejestracja na wydarzenie >>>>>

Organizatorem wydarzenia jest Must Read Media.

19 czerwca odbędzie się 2 edycja konferencji poświęconej regulaminom w zakładzie pracy, najnowszych zmianach, dobrych praktykach i błędach w regulaminach obowiązujących w zakładach pracy.

Podczas konferencji dr hab. Marcin Wujczyk z praktyki prawa pracy, za którą jest współodpowiedzielny omówi obowiązkowe elementy, najczęstsze błędy i dobre praktyki regulaminu pracy, jak i regulamin pracy zdalnej w praktyce.

Agenda oraz rejestracja na wydarzenie >>>>>

Organizatorem wydarzenia jest Must Read Media.

21 listopada odbędzie się 2 edycja konferencji poświęconej legalizacji oraz zatrudnianiu cudzoziemców. Podczas wydarzenia omówione zostaną najnowsze zmiany prawa oraz nowe interpretacje. Wydarzenie odbędzie się online.

Podczas konferencji Magdalena Świtajska z praktyki prawa pracy i globalnej mobilności, omówi zagadnienia zawiązane z zatrudnianiem obywateli Ukrainy.

Agenda oraz rejestracja na wydarzenie >>>>>

Organizatorem wydarzenia jest Must Read Media.

Podczas wydarzenia dr hab. Marcin Wujczyk omówi nowe uprawnienia urlopowe w kodeksie pracy. Zapraszamy do udziału.

Agenda oraz rejestracja na wydarzenie: https://konferencje.mustreadmedia.pl/konferencja-pp/

O najnowszych regulacjach związanych z urlopami i innymi uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem opowie dr hab. Marcin Wujczyk podczas IV Konferencji Kadry i Płace 2023 / 2024. Aktualne problemy i wyzwania w zakresie zarządzania kadrami i wynagrodzeniami w organizacji.

Agenda oraz rejestracja na wydarzenie: https://konferencje.mustreadmedia.pl/kadry/

20 czerwca w Tychach, odbędzie się konferencja "WORK SMART: praca, która zmienia się w trudnych czasach", na temat polskiego oraz włoskiego rynku pracy. Wydarzenie organizowane jest przez  Confindustria Polonia.

Kancelarię Wardyński i Wspólnicy reprezentowali będę Dr hab. Marcin Wujczyk, partner w praktyce prawa pracy oraz Luigi Lai.

Więcej informacji >>>>