artykuły: różne

5 stycznia 2023

Leczenie niepłodności metodą in vitro pociąga za sobą koszty, które w związku z brakiem refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla wielu osób stanowią ogromny, a często niemożliwy do pokrycia własnymi środkami, wydatek. W niektórych polskich miastach funkcjonują wprawdzie samorządowe programy wsparcia, jednak dopłaty, jakie można z nich uzyskać, nie pokrywają wszystkich kosztów i dotyczą jedynie wybranych grup osób. Potencjalnym wsparciem dla osób borykających się z problemem niepłodności może być dofinansowanie przez pracodawcę leczenia metodą in vitro.

więcej
7 grudnia 2022

Okres świąteczno-noworoczny wymusza zmianę organizacji pracy w wielu firmach. Dla wielu przedsiębiorstw przełom roku to okres urlopowy. Dotyczy to w szczególności zakładów produkcyjnych, gdzie uruchamianie i utrzymywanie produkcji na pełną skalę jest często w tym okresie nieopłacalne. Ograniczenie produkcji nie oznacza jednak możliwości pozostawienia parku maszynowego bez jakiegokolwiek nadzoru. Niektóre maszyny i urządzenia, a także procesy, mimo czasowego wyłączenia produkcji, wymagają z uwagi na swoje właściwości technologiczne bieżącego nadzoru, konserwacji, a w razie wystąpienia awarii – podjęcia niezwłocznych działań w celu jej usunięcia.

więcej
25 listopada 2022

Między młotem a kowadłem, czyli o zapomnianej instytucji w sytuacji kryzysowej pracodawcy

Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna stawia pracodawców przed ogromnym wyzwaniem. Mierzą się oni z jednej strony z inflacyjnymi podwyżkami koniecznymi, by zatrzymać pracowników. Z drugiej strony zmagają się z rosnącymi cenami i kosztami prowadzonej działalności. W zależności od branży brak stabilności biznesowej oraz rozbieżności pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami zmuszają ich coraz częściej do przeprowadzania tzw. zwolnień grupowych. 

więcej
5 lipca 2022

Przedłużony okres rozliczeniowy jako narzędzie pozwalające na elastyczną organizację czasu pracy. Kiedy można stosować i jakich błędów unikać?

Elastyczność w ramach stosunku pracy jest często pożądana zarówno przez pracodawcę i pracownika. Tymczasem interesy stron stosunku pracy nie zawsze są jednakie.

więcej
3 czerwca 2022

Osoby, które uciekły przed wojną z Ukrainy do Polski, a następnie wyjechały do Ukrainy, mogą nie zostać ponownie wpuszczone do Polski bez spełnienia dodatkowych warunków.

Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy uciekli z Ukrainy przed wojną, został uregulowany przepisami tzw. specustawy (ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Pobyt takich osób w Polsce jest co do zasady legalny do 24 sierpnia 2023 r. Zgodnie jednak z najnowszą praktyką polskich organów i służb, jeśli osoba taka choćby na chwilę wróci na terytorium Ukrainy, jej ponowny wjazd do Polski, co do zasady, odbywać się będzie na zasadach ogólnych.

więcej
29 stycznia 2021
Jak obserwujemy od lat, czynniki, które determinują zmiany w otoczeniu biznesowym to nowe technologie i przyspieszająca digitalizacja, rosnące oczekiwania klientów, zmiany demograficzne, zmiany środowiska, presja konkurencji. Obecnie dodatkowym krytycznym elementem tych zmian stała się pandemii koronawirusa. W rezultacie zmiany w otoczeniu biznesowym wymuszają na organizacjach znaczne zmiany w obszarach restrukturyzacji, efektywności kosztowej, konieczności przemodelowania procesów wewnętrznych, a także stanu osobowego, struktur i charakteru ról w organizacji. Mówiąc krótko,...
więcej