artykuły: spory sądowe

21 lipca 2020
Już teraz koszty bezprawnego zwolnienia pracownika potrafią być wysokie. Przywrócenie do pracy i konieczność wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub alternatywnie - odszkodowanie, koszty związane z nieraz długotrwałą batalią sądową (w Polsce złożenie pozwu i wyrok sądu I instancji dzielą średnio 2 lata) sprawiają, że przegrana w sądzie pracy potrafi być dla pracodawcy (i jego portfela) bolesna.
więcej
5 grudnia 2019
Reforma Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie z dniem 7 listopada, wprowadziła zmiany dotyczące postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy. Są one w większości pochodne w stosunku do zmian dotyczących postępowania ogólnego.
więcej