artykuły: BHP

23 maja 2024

Do dnia 17 maja 2024 r. pracodawcy musieli dostosować istniejące przed dniem 17 listopada 2023 r. stanowiska pracy do nowych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii wynikających ze znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Utworzenie nowego stanowiska pracy od dnia 17 listopada 2023 r. wiąże się z koniecznością stosowania przez pracodawcę przepisów zmieniających od samego początku.

więcej