artykuły: koronawirus

11 marca 2022

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 czasowo został wyłączony wymóg aktualizacji kwalifikacji pracownika wymaganych przez przepisy. Tym samym wydłużony został również okres obowiązywania dokumentów, które potwierdzają ich posiadanie.

Z perspektywy pracodawcy znajdujemy tutaj trzy podstawowe elementy – 1) uprawnienia i kwalifikacje BHP, 2) dokumenty związane z kierowaniem pojazdami oraz 3) inne uprawnienia.

więcej
W Sejmie pojawił się projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, która pozwala pracodawcom zażądać od pracownika informacji o wyniku testu na COVID-19, przebytej infekcji albo zaszczepieniu na COVID-19. Zgodnie z projektem pracodawca będzie mógł zażądać od pracownika lub osoby, która pozostaje z nim w stosunku cywilnoprawnym (czyli od pracownika lub kontraktora) podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku COVID-19 wykonanego nie...
więcej
7 września 2021
W ramach tymczasowych przepisów wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19 czasowej modyfikacji uległy niektóre z regulacji prawa pracy. Jednym z takich przypadków jest zawieszenie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu pracy dotyczących okresowych badań lekarskich. Rozwiązanie to budzi uzasadnione wątpliwości pracodawców, którzy zastanawiają się, czy przepisy jedynie zawieszają wykonywanie obowiązków związanych z badaniami okresowymi, czy też należy je interpretować jako okresowy zakaz ich wykonywania.
więcej
Koszty związane z zatrudnieniem pracowników stanowią istotne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia koronawirusa i wywołany przez nią kryzys gospodarczy zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań pozwalających na zmniejszenie tych kosztów.
więcej
Pandemia i towarzyszący jej lockdown gospodarczy zmusiły wiele firm do przeanalizowania swojej sytuacji i podjęcia zdecydowanych kroków, dzięki którym mogłyby utrzymać swoją działalność. Często jest to restrukturyzacja zatrudnienia. O szczegóły dotyczące tego procesu zapytaliśmy Agnieszkę Lisiecką, wspólnika kierującego praktyką prawa pracy w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Małgorzatę Łabędź, eksperta ds. zmiany i rozwoju kariery w Talent Solutions.
więcej
Przyczyny niedotyczące pracowników Coraz bardziej przedłużający się stan epidemii nie pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną wielu pracodawców. Czy wobec tego COVID-19 może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę niedotyczącą pracownika?
więcej