artykuły: wypadek przy pracy

27 listopada 2020
Zdarza się, że pracownicy zgłaszają pracodawcy wypadek w drodze do pracy. Na ogół skutkuje to uznaniem spóźnienia czy nieobecności pracownika w pracy za usprawiedliwioną. Pracodawcy często nie mają jednak świadomości, że takie zgłoszenie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Zaniechanie w tym zakresie rodzi dla pracodawcy ryzyko wdania się z pracownikiem w spór sądowy o ustalenie, że takie zdarzenie było wypadkiem w drodze do pracy. Co zatem powinien zrobić pracodawca, żeby uchronić się od takiego ryzyka?
więcej
6 października 2020
Swego czasu duże zainteresowanie w polskiej prasie wzbudził wyrok francuskiego sądu dotyczący pracownika, który zmarł wskutek zawału serca podczas przygodnego seksu. Kontrowersje dotyczyły uznania tego zdarzenia przez sąd za wypadek przy pracy z uwagi na fakt, iż miało ono miejsce w czasie podróży służbowej pracownika. Sąd uznał, iż pracownik podlega ochronie przez cały czas trwania podróży służbowej, także podczas wykonywania normalnych czynności życiowych, do których należy zaliczyć uprawianie seksu, podobnie jak branie prysznica czy spożywanie posiłku. Czy w...
więcej
31 lipca 2020
Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy konieczne jest stwierdzenie jego związku z pracą. W tym zakresie poważnych wątpliwości nie budzi wypadek, którego pracownik doznał przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Niekiedy jednak zgłoszenie dotyczy wypadku, który wystąpił w okolicznościach bezpośrednio niezwiązanych z wykonywaniem przez pracownika pracy, na przykład podczas imprezy pracowniczej. Aby prawidłowo zakwalifikować taki wypadek niezbędne jest ustalenie, czy dane zdarzenie pozostawało w związku z pracą.
więcej
Opierając się na wewnętrznych regulacjach lub zapisach tzw. tarczy antykryzysowej, wielu pracodawców zdecydowało się na polecenie pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Dotychczas pracodawcy rzadko korzystali z takiej formy wykonywania pracy, dlatego też stanowi to dla nich poważne wyzwanie. Dotyczy to nie tylko organizacji pracy zdalnej, ale także zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków jej wykonywania w miejscu zamieszkania. Jedną z trudności, z którą pracodawcy powinni się liczyć, jest doznanie wypadku przez pracownika wykonującego pracę zdalną.
więcej
3 marca 2020
Wypadek w zakładzie pracy może być skutkiem różnego rodzaju okoliczności. Prawidłowe ustalenie przyczyny wypadku jest istotne dlatego, że tylko zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Przyczynę zewnętrzną wypadku definiuje się bardzo szeroko. Może to być zarówno działanie maszyny lub narzędzia pracy, jak i zachowanie innego człowieka lub samego poszkodowanego. Źródłem wypadku przy pracy może być nawet potknięcie lub niefortunny odruch pracownika, który skutkował upadkiem i powstaniem urazu.
więcej
17 lutego 2020
Zaistnienie wypadku w zakładzie pracy wiąże się dla pracodawcy z daleko idącymi konsekwencjami. Trzeba wszcząć procedurę wypadkową, w trakcie której zespół powypadkowy zbada okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie swoje ustalenia uwzględni w protokole powypadkowym. O każdym śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku trzeba też poinformować inspektora pracy i prokuratora. Inspektor pracy może wszcząć kontrolę w zakładzie pracy, a prokurator – postępowanie karne wyjaśniające przebieg wypadku.
więcej