artykuły: związki zawodowe

22 października 2019
Warunkiem przeprowadzenia strajku w ramach sporu zbiorowego jest uzyskanie akceptacji ze strony pracowników w toku referendum strajkowego. Przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w bardzo ograniczonym zakresie wskazują, na jakich zasadach należy przeprowadzić takie referendum. Zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy oraz osób, o których mowa w art. 11 pkt 1...
więcej