artykuły: zwolnienia pracowników

Nierzadko bywa tak, że im krótszy jest przepis, tym więcej budzi pytań i wątpliwości. Nie inaczej jest w przypadku postanowień art. 101(2) § 3 Kodeksu pracy regulującego minimalną wysokość odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z nimi odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Znajomość wykładni tego sformułowania jest ważna, gdyż problemów z nią związanych nie zawsze można uniknąć. 
więcej
Nie ulega wątpliwości, że zachorowania pracowników oraz wywołane nimi nieobecności w pracy są wpisane w ryzyko biznesowe prowadzonej działalności, z którym pracodawca musi się liczyć. Zdarza się jednak, że niedyspozycyjność pracownika jest tak częsta, że w sposób istotny rzutuje na funkcjonowanie zakładu pracy. W takich sytuacjach w interesie pracodawcy może okazać się rozwiązanie umowy o pracę z takim pracownikiem oraz zatrudnienie na jego stanowisko kogoś innego. Jednocześnie przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek wskazania w piśmie...
więcej
Pandemia i towarzyszący jej lockdown gospodarczy zmusiły wiele firm do przeanalizowania swojej sytuacji i podjęcia zdecydowanych kroków, dzięki którym mogłyby utrzymać swoją działalność. Często jest to restrukturyzacja zatrudnienia. O szczegóły dotyczące tego procesu zapytaliśmy Agnieszkę Lisiecką, wspólnika kierującego praktyką prawa pracy w kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Małgorzatę Łabędź, eksperta ds. zmiany i rozwoju kariery w Talent Solutions.
więcej
Przyczyny niedotyczące pracowników Coraz bardziej przedłużający się stan epidemii nie pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną wielu pracodawców. Czy wobec tego COVID-19 może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę niedotyczącą pracownika?
więcej
W okresie kryzysu wywołanego koronawirusem rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć koszty i jednocześnie uniknąć dokonywania zwolnień wśród załogi może być zmiana warunków zatrudnienia. Dzięki temu pracodawca może dostosować warunki pracy do swoich potrzeb zarówno finansowych, jak i organizacyjnych. O czym należy pamiętać, składając oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy w związku z trudnościami wywołanymi pandemią?
więcej
W sytuacji gdy praca zdalna stała się nową normalnością zorganizowanie spotkania z pracownikiem, aby wręczyć mu dokumenty rozwiązujące jego umowę o pracę, może okazać się istotnie utrudnione.
więcej