artykuły: dane osobowe

3 czerwca 2024

„Exit interviews”, czyli rozmowy przeprowadzane przez pracodawców z pracownikami kończącymi współpracę to narzędzie szeroko stosowane przez działy HR, które może dostarczyć informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania zakładem pracy. W dzisiejszej publikacji przyjrzymy się „exit interviews” z perspektywy przepisów o ochronie danych osobowych.

więcej
24 stycznia 2024

To czwarty artykuł z serii, w której poruszamy kwestię obowiązków administratorów danych w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych w kontekście pracowniczym – wspierając się wytycznymi 01/2021 w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych przyjętymi 14 grudnia 2021 r. (wersja 2.0) opublikowanych przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD).

więcej
16 stycznia 2024

To trzeci artykuł z serii, w której omawiamy obowiązki administratorów danych w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych w kontekście pracowniczym, wspierając się wytycznymi 01/2021 w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych przyjętymi 14 grudnia 2021 r. (wersja 2.0) opublikowanych przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD).

więcej
8 stycznia 2024

To drugi artykuł z serii, w której omawiamy obowiązki administratorów danych w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych w kontekście pracowniczym – wspierając się  wytycznymi 01/2021 w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych przyjętymi 14 grudnia 2021 r. (wersja 2.0) opublikowanymi przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD).

więcej
5 grudnia 2023

Odpowiednie reagowanie na naruszenia ochrony danych osobowych to jeden z podstawowych obowiązków administratorów danych wynikających z RODO. Jak wynika z praktyki, realizacja tych obowiązków często nastręcza administratorom istotnych trudności, w tym gdy naruszenia obejmują kontekst pracowniczy. Trudności dotyczą w szczególności oceny:

  • czy doszło do naruszenia,
  • jakie jest ryzyko związane z naruszeniem,
  • jakie obowiązki prawne spoczywają na administratorze w związku z naruszeniem,
  • jakie środki powinny być wdrożone w związku z naruszeniem.

więcej
Dla pracodawcy prowadzącego rekrutację kluczowe są kompetencje zawodowe kandydatów. Równie istotny bywa jednak termin rozpoczęcia przez nich pracy. Na datę rozpoczęcia pracy wpływa nie tylko okres wypowiedzenia w związku z aktualnym zatrudnieniem kandydata. W przypadku kandydatów będących obywatelami państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) liczy się konieczność legalizacji pobytu i pracy na terytorium Polski.
więcej