flesze: #praca zdalna

8 lutego 2023

6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240).

Należy zwrócić uwagę na dwie ważne daty:

  • przepisy dotyczące kontroli trzeźwości wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21 lutego ;
  • przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 7 kwietnia br.
czytaj dalej
31 stycznia 2023

Jak wynika z wczorajszej informacji Kancelarii Prezydenta, 27 stycznia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2335), wprowadzającą kontrolę trzeźwości oraz pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia – z wyjątkiem przepisów o pracy zdalnej i uchylanej telepracy, które wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

13 stycznia 2023
13 stycznia Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (dotyczącą pracy zdalnej i kontroli trzeźwości), odrzucając wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat.
czytaj dalej
16 grudnia 2022
15 grudnia Senat przyjął nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości) z następującymi poprawkami:
  • pracę zdalną okazjonalną będzie można świadczyć przez 30 dni w roku kalendarzowym (a nie 24 dni),
  • rodzic dziecka w wieku do 10 lat (a nie do 4 lat) będzie mógł złożyć wniosek o pracę zdalną, a pracodawca co do zasady będzie musiał taki wniosek uwzględnić,
  • pracownicy niepełnosprawni również będą mogli złożyć wniosek o pracę zdalną, a pracodawca co do zasady będzie musiał taki wniosek uwzględnić,
  • będzie dłuższe vacatio legis dla niektórych przepisów ustawy, w tym m.in. przepisów wprowadzających kodeksową pracę zdalną – 3 miesiące (a nie 2 miesiące) od dnia ogłoszenia.
Teraz projekt nowelizacji ponownie trafi do Sejmu, który może poprzeć lub odrzucić poprawki Senatu.
2 grudnia 2022
1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W Kodeksie pracy pojawi się praca zdalna, definiowana jako praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
czytaj dalej
21 maja 2021
18 maja 2021 opublikowano projekt ustawy regulującej zasady pracy zdalnej. Zgodnie z nim pracodawca może wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy zdalnie, jeżeli ten wcześniej zadeklaruje odpowiednie warunki lokalowe. Za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, odpowiada pracownik.
czytaj dalej