flesze: #BHP

15 maja 2024
Mija termin na dostosowanie stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe

W najbliższy piątek, tj. 17 maja 2024 r. mija termin na dostosowanie stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe do nowych wymagań BHP.

Przypominamy, że jeśli pracownik korzysta z systemów przenośnych (w szczególności z laptopa) co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy musi być wyposażone w monitor stacjonarny lub odpowiednią podstawkę oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Pozostałe najważniejsze zmiany omówiliśmy tutaj

Tekst rozporządzenia: >>>

29 stycznia 2024
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie czynników szkodliwych dla zdrowia

22 stycznia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Nowelizacja zakłada:

  • wprowadzenie nowych wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia dla niektórych czynników szkodliwych,
  • rozszerzenie o nowych substancje chemiczne Wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
czytaj dalej
9 listopada 2023
Monitory ekranowe

2 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zmiany wejdą w życie 17 listopada i od tego czasu pracodawcy będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w znowelizowanym rozporządzeniu.

czytaj dalej
27 stycznia 2021
W dniu 28 stycznia 2021 r. upływa dla pracodawców termin na dokonanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, w zakresie dotyczącym SARS-CoV-2, sporządzonej przed dniem 29 grudnia 2020 r. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. W pozostałym zakresie, uwzględniającym klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych w brzmieniu nadanym ww. rozporządzeniem, pracodawcy są zobowiązani dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego do dnia 20 listopada 2021 r. Tekst rozporządzenia.