9 listopada 2023

Monitory ekranowe

2 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zmiany wejdą w życie 17 listopada i od tego czasu pracodawcy będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w znowelizowanym rozporządzeniu.

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów do zmian technologicznych, które nastąpiły od momentu przyjęcia pierwotnego tekstu rozporządzenia (nie było ono zmieniane ani razu od czasu jego wydania w 1998 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez nowelizację:

 • uaktualniono definicję stanowiska pracy poprzez jej uporządkowanie i usunięcie elementów wyposażenia, z których powszechnie się już nie korzysta (takich jak stacja dyskietek czy trackball); przez „stanowisko pracy” będzie się teraz rozumieć przestrzeń pracy wraz z:
  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą,
  • myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  • krzesłem i stołem lub powierzchnią roboczą,
 • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem;
 • wyłączono spod zakresu regulacji rozporządzenia systemy przenośne nieprzeznaczone do użytkowania na danym stanowisku pracy (np. laptopy) co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy – w konsekwencji pracodawcy nie będą musieli stosować rozporządzenia w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie korzystanie z laptopów jest sporadyczne lub niedługie;
 • na pracodawców nałożono obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, w przypadku gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy (do tej pory rozporządzenie mówiło wyłącznie o okularach);
 • zmieniono załącznik do rozporządzenia, który szczegółowo określa minimalne standardy BHP oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory ekranowe; w tym zakresie przede wszystkim uproszczono część wymagań, a także przewidziano możliwość organizacji stanowisk pracy z wykorzystaniem systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (np. laptopów) – w takim przypadku stanowisko pracy będzie musiało być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Tekst rozporządzenia > > >.

Więcej z: #BHP