flesze: #zasada równego traktowania

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania

Sąd Najwyższy oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku zasądzającego odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć i tożsamość płciową na rzecz pracownicy, której odmówiono wydania damskiego stroju służbowego.

Sprawa dotyczyła osoby transseksualnej ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku recepcjonistki. Podczas rekrutacji powódka, będąca w trakcie korekty płci, była postrzegana jako kobieta. Legitymowała się jednak dotychczasowym dowodem osobistym, z którego wynikało, że jest mężczyzną. Powódce nie wydano damskiego stroju służbowego, wskazując, że przysługuje jej strój męski – odpowiedni do danych zawartych w dowodzie osobistym.

czytaj dalej