flesze: #RODO

11 sierpnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 4 sierpnia 2022 r., sygn. akt II SA/Wa 542/22, uchylił decyzję prezesa UODO, w której ten ostatni udzielił upomnienia pracodawcy z powodu bezpodstawnego przetwarzania danych kandydatki po zakończonej rekrutacji.

Wyrok jest nieprawomocny. Chociaż został on wydany w konkretnej sprawie, stanowisko w nim wyrażone może mieć znaczący wpływ na procesy rekrutacyjne oraz stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli w przypadku utrzymania wyroku odpowiednio utrwali się linia orzecznicza i praktyka organu nadzoru, pogląd w nim zaprezentowany dawałby podstawy do przyjęcia, że dopuszczalne jest przechowywanie danych kandydatów również po zakończonej rekrutacji przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu nierównego traktowania / dyskryminacji.

13 stycznia 2020
kontrole sektorowe 2020

2 stycznia 2020 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli sektorowych na 2020 rok. W tym roku nie objął on pracodawców, nie należy jednak wyciągać z tego pochopnych wniosków. Plan wskazuje jedynie sektory, które muszą się liczyć z największym zainteresowaniem Urzędu.

Zgodnie z planem kontrole zostaną przeprowadzone w sektorze bankowym (w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem kopii dokumentów tożsamości klientów), w podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy  oraz w organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. Zdaniem Urzędu w wymienionych sektorach coraz częściej pojawia się ryzyko naruszania przepisów o ochronie danych osobowych, czemu towarzyszy duże zainteresowanie społeczne.

12 listopada 2019
PUODO
PUODO wydał ostatnio nowe stanowisko dotyczące przekazywania do instytucji finansowych danych osobowych pracowników w postaci numeru telefonu i adresu e-mail w związku z zawarciem umowy o prowadzenie PPK. Z komunikatu na stronie Urzędu wynika, że pracodawca ma obowiązek podać takie dane jeśli je posiada, a brak zgody pracownika nie będzie sprzeczny z zasadami RODO. PUODO podkreślił też jednak, że pracownik nie ma obowiązku posiadania, ani podawania pracodawcy adresu e-mail lub numeru telefonu.