12 listopada 2019

PUODO

PUODO wydał ostatnio nowe stanowisko dotyczące przekazywania do instytucji finansowych danych osobowych pracowników w postaci numeru telefonu i adresu e-mail w związku z zawarciem umowy o prowadzenie PPK. Z komunikatu na stronie Urzędu wynika, że pracodawca ma obowiązek podać takie dane jeśli je posiada, a brak zgody pracownika nie będzie sprzeczny z zasadami RODO. PUODO podkreślił też jednak, że pracownik nie ma obowiązku posiadania, ani podawania pracodawcy adresu e-mail lub numeru telefonu.
Więcej z: #RODO