flesze: #świadczenia pracownicze

17 stycznia 2023 r. zmieniła się wysokość stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania przez pracowników pojazdów prywatnych do celów służbowych.
czytaj dalej

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z projektem pracodawca objęty sankcjami będzie mógł wystąpić do marszałka województwa z wnioskiem o przyznanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na zaspokojenie należności pracowniczych. Jeżeli pracodawca nie zdecyduje się wystąpić z takim wnioskiem, wypłata świadczeń będzie mogła nastąpić również na podstawie indywidualnego wniosku pracownika.

czytaj dalej