flesze: #podróż służbowa

2 stycznia 2023
Od 1 stycznia 2023 r. stawka diety obowiązująca w krajowej podróży służbowej wynosi 45 zł (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej).
czytaj dalej
1 września 2022
Niecały miesiąc po podwyższeniu diet za krajowe podróże służbowe Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowego rozporządzenia, zwiększającego stawkę diety z 38 zł do 45 zł za dobę podróży krajowej. Uzasadnieniem podwyżki jest aktualna sytuacja gospodarcza oraz inflacja prognozowana na 2023 r.
czytaj dalej
14 lipca 2022
Od 28 lipca 2022 r. pracownicy otrzymają wyższe diety za krajowe podróże służbowe. Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Rozporządzenie podwyższa wysokość diety za podróż krajową do 38 zł za dobę podróży. Dotychczas kwota ta wynosiła 30 zł.